ÁREAS DE INVESTIGACIÓN

investigación transformadora
para curar a túa saúde

A004 – Neurociencias

Coordinador de Área:

José Castillo Sánchez

Objetivos de investigación

O principal obxectivo da área de Neurociencias consiste na procura de novas dianas terapéuticas e a mellora do manexo clínico-terapéutico do paciente neurolóxico, principalmente ictus, Enfermidade de Alzheimer, Parkinson,  cefaleas e enfermidades neurolóxicas por  priones.

  • Identificación e validación de dianas diagnósticas e terapéuticas en enfermidades neurolóxicas.
  • Tratamento de enfermidades neurolóxicas por prións.
  • Estudo e tratamento de tumores de sistema nervioso.
  • A creación e aplicación de novos fármacos.
  • Terapia celular e xénica.
  • Estudo dos mecanismos celulares e moleculares involucrados nas enfermidades neurolóxicas.
  • Nanomedicina aplicada ás Neurociencias.
  • Promoción e desenvolvemento de ensaios clínicos en fases temperás.
  • Desenvolvemento de guías de práctica clínica en enfermidades neurolóxicas.
neurociencias

Contacta con nós

¿Queres máis información? Non dubides en contactarnos a través do noso formulario
idis-Neg@2x-8
logo-fundacion-xenomica