ÁREAS DE INVESTIGACIÓN

investigación transformadora
para curar a túa saúde

A003 – Endocrinoloxía

Coordinador de Área:

Felipe Casanueva Freijo

Obxectivos de investigación

A actividade científica da área de Endocrinoloxía estuda a obesidade desde diferentes vertentes coa participación de grupos do ámbito clínico e básico de forma sinérxica. A súa actividade céntrase no tratamento da obesidade dada a importancia económico-sanitaria que representa actualmente e no futuro.

Na área de Endocrinoloxía converxen grupos consolidados de brillante traxectoria xunto con grupos emerxentes dirixidos por novos doutores cun alto potencial. Estes grupos non só estudan as bases moleculares da obesidade, senón que tamén desenvolven diferentes terapias contra a obesidade e as súas patoloxías asociadas adaptándoa ás singularidades de cada unha das súas liñas de investigación ademais de formar parte de importantes consorcios nacionais e internacionais.

endocrinologia

Contacta con nós

¿Queres máis información? Non dubides en contactarnos a través do noso formulario
idis-Neg@2x-8
logo-fundacion-xenomica