FUNDACIÓN IDIS

xestores e promotores especializados de investigación biomédica

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (FIDIS)

A Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (FIDIS) créase no ano 2001, froito da fusión da Fundación IDICHUS, do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago e a Fundación FIDI-Xeral Calde do Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo.

A Fundación IDIS é unha fundación sen ánimo de lucro e con entidade xurídica propia, cuxo fin último é o de mellorar a saúde e a calidade de vida das persoas, creando un futuro máis saudable e transferindo á sociedade os resultados da investigación biomédica punteira.

PADROADO

Eloína Núñez Masid

Presidenta

Ramón Ares Rico

Vicepresidente

Federico Martinón Torres

Presidente da Comisión de Investigación da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela

Luis Pérez de Llano

Presidente da Comisión de Investigación da Xerencia de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte

José Castillo Sánchez

Director Científico do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago; Responsable de investigación da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago

Carlos González Juanatey

Responsable de investigación da Xerencia de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte

Vicente Pérez Muñuzuri

Vicerreitor de Investigación e Innovación da USC

Mª Isabel Loza García

Vogal da Universidade de Santiago

Felipe Casanueva Freijo

Vogal da Consellería de Sanidade

José Ramón González Juanatey

Vogal da Consellería de Sanidade

Enrique Domínguez Muñoz

Vogal da Consellería de Sanidade

Emilio José Casariego Vales

Vogal da Consellería de Sanidade

Juan José Sánchez Castro

Vogal da Consellería de Sanidade

María Pardo Pérez

Vogal

Beatriz Allegue Requeijo

Vogal

Patricia Argerey Villar

Vogal da Axencia Galega de Innovación

Isabel Lista García

Secretaria

DIRECCIÓN

Isabel Lista García

DEPARTAMENTOS

Xestión Económica

Vanesa García Millán
Tania Gonzalez Fernandez
Andrea Ines Malvaso Vazquez
Yésika Torrado Mariño
Lorena Veiga Santamarina

Estudos Clínicos

Beatriz Gil González
Loli Willisch Elorduy
Teresa Cabaleiro Ocampo

Proxectos

Natalia Vázquez López
Eva Ben Garea
Orlando Fernández Lago
Victoria Sánchez Costa
Eva Alonso López (Hospital de Lugo)

Departamento de Transferencia e Innovación

Mabel Sampedro Parada
Carlos Grande Sellera
Pablo Mosquera Martínez

Departamento de Recursos Humanos

Rut Pestonit Freire

Metodoloxía da Investigación

Ana Estany Gestal
Andrés Blanco Hortas (Hospital de Lugo)

Coordinación Científico-Técnica do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS)

José Ramón Castro Ruibal
Yolanda Liste Martínez