SERVIZOS

xestores e promotores especializados de investigación biomédica

¿Cal é o obxectivo?

Damos soporte en tódalas fases da cadea de valor da investigación da área de saúde, para iso as nosas principais áreas de actuación son: xestión económica, oficina de proxectos, xestión de recursos humanos, xestión de ensaios clínicos e transferencia de tecnoloxía.

¿A quen están dirixidos?

Os servizos do IDIS están dirixidos aos grupos de investigación do noso ámbito de traballoe pretenden facilitar a súa xestión desde tódolos puntos de vista: económico, de organización e recursos humanos, e investigador.

Solicita un servizo ou máis información