XESTIÓN

xestores e promotores especializados de investigación biomédica

Transferencia e Innovación

Contacto
Mabel Sampedro Parada (Responsable)
mabel.sampedro.parada@sergas.es
+34 981 951 195 (ext. 251 195)
MIriam Cebey López
miriam.cebey.lopez@sergas.es
+34 981 951 196 (ext. 251 196)
Pilar Montes Lourido
maria.del.pilar.montes.lourido@sergas.es
+34 981 955 684 (ext. 255 684)
Juan José Sánchez Aguilar
juan.jose.sanchez.aguilar@sergas.es
+34 981 955 345 (ext. 255 345)

Transferir á sociedade os resultados das investigacións científicas en materia de biomedicina é un dos nosos obxectivos máis importantes. Colaboramos con membros de ámbito tecnolóxico, alimentario e farmacéutico para que o coñecemento, resultados e ferramentas creadas polos nosos investigadores, poidan ser utilizados para o beneficio da saúde e benestar da sociedade. Encargámonos de trasladar os resultados da investigación á sociedade, así como de achegar unha maior competitividade ao hospital, traballando da man dos investigadores e as empresas colaboradoras que queren mellorar o seu portfolio con produtos innovadores.

Servizos de apoio ao investigador

  • Axudámosche a protexer o teu traballo definindo a estratexia de protección de propiedade intelectual.
  • Elaboración de acordos de confidencialidade (CDA), acordos de colaboración de investigación (RCA), acordo de intercambio de materiais (MTA).
  • Procura de subvencións públicas ou financiamento privado para o desenvolvemento posterior da tecnoloxía que permita incrementar o seu valor.
  • Procura de socios interesados na tecnoloxía desenvolvida polos investigadores para a súa licenza ou maduración.
  • Creación de spin- offs.
  • Formación en innovación e metodoloxías de fomento da creatividade.
  • Análise de procesos e mellora do fluxo de traballo mediante metodoloxías Lean.

Servizos a empresas

  • Asina acordos con empresas ou outras entidades para continuar o desenvolvemento dos produtos xerados polos nosos investigadores e levalos ao mercado.
  • Mediante o establecemento de colaboracións con socios, aproveitamos os nosos recursos e capacidades existentes, achegando experiencia para mellorar a nosa competitividade.
  • Avaliación económica e procura de proxectos ou convocatorias para desenvolver unha estratexia de innovación nas empresas mediante o desenvolvemento das tecnoloxías que desenvolven os nosos investigadores.

COMPANY OBJECTIVE

A company wants to access intellectual property (IP) that already exists or is being created

A company wants to commission research at a research institute

FORM OF COOPERATION

Licensing agreement with the owner of the IP (exceptional IP assignment)

Contract research

Diagnostics

Exopmel

P201730798 / PCT/EP2018/065725. In vitro method for detecting tumor growth and diagnosing or pronosticating the risk of metastasis in human subject that has been diagnosed with uveal melanoma

Tech profile - Exopmel: uveal melanoma tumor detection and diagnostic

HF Orome

EP17382100 / PCT/EP2018/054979. Method for prognosis of the outcome of patients with heart failure (HF) by identifying patients at high risk of re-entry or death after hospitalization for “de novo” heart failure.

Tech profile - HF Orome: Method for prognosis of the outcome of patients with heart failure

Discovery

Leptin immunosuppression for obesity treatment

EP18382204.8. Anti-leptin Affinity Reagents For Use In The Treatment Of Obesity And Other Leptin-resistance Associated Diseases.

Tech profile - Leptin immunosuppression for obesity treatment

Lysoslert

EP18382513. Nanostructure lipid system. Specialized administration system for the lysosomal release of enzymes used in the enzymatic replacement treatment of lysosomal storage diseases.

Tech profile - NTHO: Prevention or treatment of abnormal bone growth

NTHO

EP19382094. Development of a new treatment for heterotopic ossification (OH) based on a drug repositioning for use in the prevention or treatment of abnormal bone growth

Tech profile - NTHO: Prevention or treatment of abnormal bone growth

Sepcom

Pharmaceutical composition comprising corticoids and a repurposed drug to use it in the prevention/treatment of sepsis and/or toll like receptor 4 (TLR4) -mediated inflammatory processes.

Tech profile - Sepcom: Drug to use it in the prevention/treatment of sepsis

Medical Devices

Odontopack: package of solutions for Dentistry

P201830122. Standardizing device for clinical photography and research.

P201830256. Simulator for teaching intraoral surgical techniques.

P201830057. Oral surgical retractor with protective attachment for particle projection techniques.

Tech profile - Odontopack: package of solutions for Dentistry

Nasasbiotech, S.L.

 

Compañía de biotecnoloxía que desenvolve solucións clínicas para mellorar a diagnose, o prognóstico e o tratamento do cancro. Constituída en 2014 como resultado dun proxecto de investigación en biomedicina desenvolto no Laboratorio de Oncoloxía Médica Traslacional do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS).

Detection And Radiation Technologies, S.L.

A compañía nace para o desenvolvemento de solucións avanzadas para a verificación dosimétrica, con aplicacións dentro do control de calidade en Imaxe Médica, e a medición de doses de radioterapia que se envían a un paciente. DART nace en 2014 froito da tecnoloxía de cámaras de ionización líquida desenvolta polo Grupo de investigación en Física de Coloides e Polímeros do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS) e o Grupo de Investigación en Radiofísica da Universidade de Santiago.

Qubiotech, Health Intelligence, S.L.

Dedicada ó desenvolvemento e comercialización de software para o procesamento avanzado de imaxes médicas. Qubio foi fundada en decembre de 2014, a partir da transferencia dun algoritmo de cuantificación de imaxe por Tomografía de Emisión de Positróns (PET), desenvolto polo Grupo de investigación en Medicina Nuclear e Imaxe Molecular do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS).

LincBiotech, S.L.

Dedicada ó desenvolvemento de solucións innovadoras para un mellor manexo clínico de pacientes que sofren enfermidades neurolóxicas altamente incidentes como derrame cerebral e enfermidade de Alzheimer. Constituída en 2017 a raíz dun algoritmo desenvolto polo Grupo de Investigación en Neurociencias Clínicas (LINC) do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS).

Contacta con nós

¿Queres máis información? Non dubides en contactarnos a través do noso formulario