E029 – Neurociencia Cognitiva

Objetivos y líneas de investigación

Objetivos

O grupo interésase polas bases neurais dos procesos cognitivos e afectivos en poboación normal de distintas idades e en poboacións clínicas (deterioro cognitivo lixeiro, enfermidade de Alzheimer, alcoholismo, fibromialxia) e de risco (consumo abusivo de alcohol en xoves), coa intención última de transferir coñecemento ao ámbito sanitario e social.
Para elo utiliza técnicas de avaliación condutual, cognitiva, neuropsicolóxica, psicofisiolóxica (EEG, potenciais evocados,…), de neuroimaxe estrutural (RMN) e funcional (RMf); así como técnicas de neuromodulación transcranial non invasivas (EMT, EET).

Líneas de investigación

1) Correlatos cognitivos e neurocognitivos do proceso de envellecemento san e do que cursa con deterioro cognitivo lixeiro e demencia (particularmente, enfermidade de Alzheimer);
2) Consecuencias neurocognitivas do consumo intensivo de alcohol (binge drinking) en mozos.
3) Avaliación neuropsicolóxica, psicofisiolóxica e de neuroimaxe, pacientes con fibromialxia;

 

Equipo investigador
Líder
Díaz Fernández, Fernando

 

Investigador (establecido o asociado)
Amenedo Losada, Elena
Cadaveira Mahía, Fernando
Carrillo de la Peña, María Teresa
Corral Varela, Montserrat
Doallo Pesado, Sonia
Facal Mayo, David
Galdo Álvarez, Santiago
Juncos Rabadán, Onésimo
Lindín Novo, Mónica
López Caneda, Eduardo Guillermo
Pazo Álvarez, Paula
Pereiro Rozas, Arturo Xosé
Pinal Fernández, Diego
Rodríguez Álvarez, Marina
Rodríguez Holguín, Socorro
Rodríguez Salgado, Dolores
Zurrón Ocio, Montserrat

Postdoctorales
Cespón González, Jesús
Cid Fernández, Susana
Correa Jaraba, Kenia
Darriba Domínguez, Álvaro
González Villar, Alberto Jacobo
Gutiérrez Domínguez, Francisco Javier
Lojo Seoane, Cristina 
Triñanes Pego, Yolanda
Proyectos

Cerebro y dolor: Caracterizar los mecanismos centrales del dolor para mejorar la intervención en pacientes con dolor crónico refractario
Código del proyecto: PID2019-107986RB-I00
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Duración: 2020-2023
Investigador/a principal: Mª Teresa Carrillo de la Peña

Del binge drinking al alcoholismo: un estudio de casos y controles
Entidad financiadora: Instituto de Salud Carlos III
Duración: 2021-2023
Investigador/a principal: Francisco Caamaño Isorna

Identificación temprana del riesgo de demencia con marcadores neurofuncionales, estructurales, genéticos, bioquímicos, en un estudio longitudinal sobre declive cognitivo subjetivo
Código del proyecto: PID2020-114521RB-C22
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Duración: 2021-2024
Investigador/a principal: Fernando Díaz Fernández Montserrat Zurrón Ocio

Predicción de la progresión desde el Declive Cognitivo Subjetivo hasta la demencia a lo largo del continuo evolutivo utilizando marcadores cognitivos, afectivos y funcionales
Código del proyecto: PID2020-114521RB-C21
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Duración: 2021-2024
Investigador/a principal: Arturo X. Pereiro, David Facal

Publicaciones
  • Dubbelman, M. A., Verrijp, M., Facal, D., Sánchez-Benavides, G., Brown, L., van der Flier, W. M., Jokinen, H., Lee, A., Leroi, I., Lojo-Seoane, C., Milošević, V., Molinuevo, J. L., Pereiro Rozas, A. X., Ritchie, C., Salloway, S., Stringer, G., Zygouris, S., Dubois, B., Epelbaum, S., Scheltens, P., … Sikkes, S.  The influence of diversity on the measurement of functional impairment: An international validation of the Amsterdam IADL Questionnaire in eight countries. Alzheimer’s & Dementia, 2020, 12(1), e12021.
  • Campos-Magdaleno, M., Pereiro, A., Navarro-Pardo, E., Juncos-Rabadán, O., Facal, D. Dual-task performance in old adults: cognitive, functional, psychosocial and socio-demographic variables. Aging Clin Exp Res (2021). doi: 10.1007/s40520-021-02002-x
  • Fernández, A., Pinal, D, Díaz, F., Zurrón, M. (2021). Working memory load modulates oscillatory activity and the distribution of fast frequencies across frontal theta phase during working memory maintenance. Neurobiology of Learning and Memory, 183 (2021) 107476. doi: 10.1016/j.nlm.2021.107476 
  • Gerra, M. C., González-Villar, A., Arendt-Nielsen, L., Pedersen, I. S., Triñanes, Y., Donnini, C., … & Carrillo-de-la-Peña, M. T. A family-based study to identify genetic biomarkers of fibromyalgia: consideration of patients’ subgroups. Clin Exp Rheumatol, 2021, 39(130), S144-S152.
  • López Vilaret, K.M., Cantero, J.L., Fernández-Álvarez, M., Calero, M., Calero, O., Lindín, M., Zurrón, M., Díaz, F., & Atienza, M. (2021). Insulin resistance and hyperglycemia moderate the crosstalk between adipose tissue, brain and cognition in aging. Aging 2021, 13, 21, 23936- 23952
  • Pereiro, A. X., Valladares-Rodriguez, S., Felpete, A., Lojo-Seoane, C., Campos-Magdaleno, M., Mallo, S. C., Facal, D., Anido-Rifón, L., Belleville, S., & Juncos-Rabadán, O. (2021). Relevance of Complaint Severity in Predicting the Progression of Subjective Cognitive Decline and Mild Cognitive Impairment: A Machine Learning Approach. Journal of Alzheimer’s disease, 82, 1229–1242. doi: 10.3233/JAD-210334
  • Samartin-Veiga, N., Pidal-Miranda, M., González-Villar, A. J., Bradley, C., Garcia-Larrea, L., O’Brien, A. T., & Carrillo-de-la-Peña, M. T. (2021). Transcranial direct current stimulation of three cortical targets is no more effective than placebo as treatment for fibromyalgia: a double-blind sham-controlled clinical trial. PAIN, 23 Sep 2021. doi: 10.1097/j.pain.0000000000002493; PMID: 34561393
  • Busto-Miramontes, A., Moure-Rodríguez, L., Mallah, N., Díaz-Geada, A., Corral, M., Cadaveira, F., y Caamaño-Isorna, F. (2021). Alcohol Consumption among Freshman College Students in Spain: Individual and Pooled Analyses of Three Cross-Sectional Surveys (2005, 2012 and 2016). International Journal of Environmental Research and Public Health, 18, 2548. doi: 10.3390/ijerph18052548