E029 – Neurociencia Cognitiva

Obxectivos e liñas de investigación

Obxectivos

O grupo interésase polas bases neurais dos procesos cognitivos e afectivos en poboación normal de distintas idades e en poboacións clínicas (deterioro cognitivo lixeiro, enfermidade de Alzheimer, alcoholismo, fibromialxia) e de risco (consumo abusivo de alcohol en xoves), coa intención última de transferir coñecemento ao ámbito sanitario e social.
Para elo utiliza técnicas de avaliación condutual, cognitiva, neuropsicolóxica, psicofisiolóxica (EEG, potenciais evocados,…), de neuroimaxe estrutural (RMN) e funcional (RMf); así como técnicas de neuromodulación transcranial non invasivas (EMT, EET).

Liñas de investigación

1) Correlatos cognitivos e neurocognitivos do proceso de envellecemento san e do que cursa con deterioro cognitivo lixeiro e demencia (particularmente, enfermidade de Alzheimer);
2) Consecuencias neurocognitivas do consumo intensivo de alcohol (binge drinking) en mozos.
3) Avaliación neuropsicolóxica, psicofisiolóxica e de neuroimaxe, pacientes con fibromialxia;

 

Equipo investigador
Líder
Díaz Fernández, Fernando

 

Investigador (establecido ou asociado)
Amenedo Losada, Elena
Cadaveira Mahía, Fernando
Carrillo de la Peña, María Teresa
Corral Varela, Montserrat
Doallo Pesado, Sonia
Facal Mayo, David
Galdo Álvarez, Santiago
Juncos Rabadán, Onésimo
Lindín Novo, Mónica
López Caneda, Eduardo Guillermo
Pazo Álvarez, Paula
Pereiro Rozas, Arturo Xosé
Pinal Fernández, Diego
Rodríguez Álvarez, Marina
Rodríguez Holguín, Socorro
Rodríguez Salgado, Dolores
Zurrón Ocio, Montserrat

Posdoutorais
Cespón González, Jesús
Cid Fernández, Susana
Correa Jaraba, Kenia
Darriba Domínguez, Álvaro
González Villar, Alberto Jacobo
Gutiérrez Domínguez, Francisco Javier
Lojo Seoane, Cristina 
Triñanes Pego, Yolanda
Proyectos

Publicacións
  • Dubbelman, M. A., Verrijp, M., Facal, D., Sánchez-Benavides, G., Brown, L., van der Flier, W. M., Jokinen, H., Lee, A., Leroi, I., Lojo-Seoane, C., Milošević, V., Molinuevo, J. L., Pereiro Rozas, A. X., Ritchie, C., Salloway, S., Stringer, G., Zygouris, S., Dubois, B., Epelbaum, S., Scheltens, P., … Sikkes, S.  The influence of diversity on the measurement of functional impairment: An international validation of the Amsterdam IADL Questionnaire in eight countries. Alzheimer’s & Dementia, 2020, 12(1), e12021.
  • Campos-Magdaleno, M., Pereiro, A., Navarro-Pardo, E., Juncos-Rabadán, O., Facal, D. Dual-task performance in old adults: cognitive, functional, psychosocial and socio-demographic variables. Aging Clin Exp Res (2021). doi: 10.1007/s40520-021-02002-x
  • Fernández, A., Pinal, D, Díaz, F., Zurrón, M. (2021). Working memory load modulates oscillatory activity and the distribution of fast frequencies across frontal theta phase during working memory maintenance. Neurobiology of Learning and Memory, 183 (2021) 107476. doi: 10.1016/j.nlm.2021.107476 
  • Gerra, M. C., González-Villar, A., Arendt-Nielsen, L., Pedersen, I. S., Triñanes, Y., Donnini, C., … & Carrillo-de-la-Peña, M. T. A family-based study to identify genetic biomarkers of fibromyalgia: consideration of patients’ subgroups. Clin Exp Rheumatol, 2021, 39(130), S144-S152.
  • López Vilaret, K.M., Cantero, J.L., Fernández-Álvarez, M., Calero, M., Calero, O., Lindín, M., Zurrón, M., Díaz, F., & Atienza, M. (2021). Insulin resistance and hyperglycemia moderate the crosstalk between adipose tissue, brain and cognition in aging. Aging 2021, 13, 21, 23936- 23952
  • Pereiro, A. X., Valladares-Rodriguez, S., Felpete, A., Lojo-Seoane, C., Campos-Magdaleno, M., Mallo, S. C., Facal, D., Anido-Rifón, L., Belleville, S., & Juncos-Rabadán, O. (2021). Relevance of Complaint Severity in Predicting the Progression of Subjective Cognitive Decline and Mild Cognitive Impairment: A Machine Learning Approach. Journal of Alzheimer’s disease, 82, 1229–1242. doi: 10.3233/JAD-210334
  • Samartin-Veiga, N., Pidal-Miranda, M., González-Villar, A. J., Bradley, C., Garcia-Larrea, L., O’Brien, A. T., & Carrillo-de-la-Peña, M. T. (2021). Transcranial direct current stimulation of three cortical targets is no more effective than placebo as treatment for fibromyalgia: a double-blind sham-controlled clinical trial. PAIN, 23 Sep 2021. doi: 10.1097/j.pain.0000000000002493; PMID: 34561393
  • Busto-Miramontes, A., Moure-Rodríguez, L., Mallah, N., Díaz-Geada, A., Corral, M., Cadaveira, F., y Caamaño-Isorna, F. (2021). Alcohol Consumption among Freshman College Students in Spain: Individual and Pooled Analyses of Three Cross-Sectional Surveys (2005, 2012 and 2016). International Journal of Environmental Research and Public Health, 18, 2548. doi: 10.3390/ijerph18052548