Comisión de innovación e transferencia

Presentación

O instituto creou recentemente a Comisión de innovación e Transferencia co fin de mellorar e optimizar a transferencia de novo coñecemento en saúde á sociedade e facilitar a aplicación de ferramentas e solucións innovadoras en beneficio das persoas. A misión da Comisión de Innovación e Transferencia é planificar e coordinar as actividades realizadas no marco do Instituto.

Funcións principais:

  • Identificar as oportunidades en innovación e transferencia de coñecemento a partir da actividade científica que se desenvolve no Instituto
  • Analizar as necesidades dos investigadores en materia de innovación e transferencia
  • Apoiar a protección intelectual e a creación de novas empresas
  • Promover unha cultura innovadora no Instituto

 

Composición

Presidente: Luis León Mateos

Vocais:

  • Anxo Fernández Ferreiro. Investigador Juan Rodés. Servizo de Farmacia
  • María de la Fuente Freire. Investigadora Miguel Servet. Área de Oncoloxía
  • Moisés Rodríguez Mañero. Investigador da área de Cardioloxía
  • José Brea Floriani. Investigador CiMUS. Avaliador de proxectos, comisión innovación nacional
  • Adrián Mosquera Orgeira. Investigador da área de Hematoloxía
  • Mabel Sampedro Parada. Responsable de transferencia e innovación IDIS

Secretaría: José Ramón Castro Ruibal. Xestor de Investigación do IDIS