Transferencia e innovación

Transferir á sociedade os resultados das investigacións científicas en materia de biomedicina é un dos nosos obxectivos máis importantes. Colaboramos con membros de ámbito tecnolóxico, alimentario e farmacéutico para que o coñecemento, resultados e ferramentas creadas polos nosos investigadores, poidan ser utilizados para o beneficio da saúde e benestar da sociedade. Encargámonos de trasladar os resultados da investigación á sociedade, así como de achegar unha maior competitividade ao hospital, traballando da man dos investigadores e as empresas colaboradoras que queren mellorar o seu portfolio con produtos innovadores.

 

Servizos de apoio ao investigador

  • Axudámosche a protexer o teu traballo definindo a estratexia de protección de propiedade intelectual.
  • Elaboración de acordos de confidencialidade (CDA), acordos de colaboración de investigación (RCA), acordo de intercambio de materiais (MTA).
  • Procura de subvencións públicas ou financiamento privado para o desenvolvemento posterior da tecnoloxía que permita incrementar o seu valor.
  • Procura de socios interesados na tecnoloxía desenvolvida polos investigadores para a súa licenza ou maduración.
  • Creación de spin- offs.
  • Formación en innovación e metodoloxías de fomento da creatividade.
  • Análise de procesos e mellora do fluxo de traballo mediante metodoloxías Lean.

Servizos a empresas

  • Asina acordos con empresas ou outras entidades para continuar o desenvolvemento dos produtos xerados polos nosos investigadores e levalos ao mercado.
  • Mediante o establecemento de colaboracións con socios, aproveitamos os nosos recursos e capacidades existentes, achegando experiencia para mellorar a nosa competitividade.
  • Avaliación económica e procura de proxectos ou convocatorias para desenvolver unha estratexia de innovación nas empresas mediante o desenvolvemento das tecnoloxías que desenvolven os nosos investigadores.
COMPANY OBJECTIVE FORM OF COOPERATION

A company wants to access intellectual property (IP) that already exists or is being created

Licensing agreement with the owner of the IP (exceptional IP assignment)

A company wants to commission research at a research institute

Contract research

Contacto

Mabel Sampedro Parada
+34 981 951 195 (ext. 251 195)
mabel.sampedro.parada@sergas.es

Miriam Cebey López
+34 981 951 196 (ext. 251 196)
miriam.cebey.lopez@sergas.es

Juan José Sánchez Aguilar
+34 981 955 345 (ext. 255 345)
juan.jose.sanchez.aguilar@sergas.es

Laura López Suárez
+34 981 955 684 (ext. 255 684)
laura.lopez.suarez@sergas.es

Procedemento de Transferencia

Comunicación de dereitos de autoría

Comunicación de resultados de investigación

Oferta tecnolóxica

Spin-offs