Aviso legal

LEI DE SERVIZOS DA SOCIEDAD DA INFORMACIÓN E COMERCIO ELECTRÓNICO

En cumprimento do disposto no art. 10 da Lei 34/2002 de 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información (L.S.S.I.), dáse a coñecer a seguinte Información Xeral:

Que o dominio www.idisantiago.es , a partir de agora sitio web, está rexistrado a nome de FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA con domicilio social en TRAVESÍA CHOUPANA, S/N , 15706 – SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña) ou mediante correo electrónico a ejercicio.derechos.proteccion.datos.fidis@sergas.es; fundación inscrita no el Rexistro Único de Fundacións de Interese Galego, provista de CIF ESG15796683.

CONDICIÓNS DE USO

I.- USUARIOS/AS

O acceso a e/o uso do sitio web www.idisantiago.es, atribúese a quen o realiza a condición de usuario/a, aceptando, desde ese mesmo momento, plenamente e sen reservas algunha, as presentes condicións xerais, así como as condicións particulares que, no seu caso, complementen, modifiquen ou substitúan as condicións xerais en relación con determinados servizos e contidos do sitio web.

II.- USO DO SITIO WEB, OS SEUS SERVIZOS E CONTIDOS

O/a usuario/a comprométese a utilizar o sitio Web e os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública.

Do mesmo modo, queda prohibido, o uso da Web con fins ilícitos ou lesivos contra O/A TITULAR ou calquera terceiro/a, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio Web.

Respecto dos contidos (informacións, textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc.), prohíbese:

 • A súa reprodución, distribución ou modificación, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos/as titulares ou resulte legalmente permitido.
 • Calquera vulneración dos dereitos do TITULAR ou dos seus lexítimos/as titulares sobre os mesmos.
 • A súa utilización para todo tipo de fines comerciais ou publicitarios, distintos dos estritamente permitidos.
 • Calquera intento de obter os contidos do sitio Web por calquera medio distinto dos que se poñan a disposición dos/as usuarios/as así como dos que habitualmente se empreguen na rede, sempre que non causen prexuízo algún ao sitio web.
III.- MODIFICACIÓN UNILATERAL

O/A TITULAR poderá modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e o deseño do sitio web, así como modificar ou eliminar, os servizos, os contidos e as condicións de acceso e/ou uso do sitio Web.

IV.- HIPERENLACES

O establecemento de calquera «hiperenlace» entre unha páxina web e o sitio web estará sometido ás seguintes condicións:

 • Non se permite a reprodución nin total nin parcial de ningún dos servizos nin contidos do sitio web.
 • Salvo consentimento previo e expreso, a páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo do establecemento, denominación, logotipo, eslogan ou outros signos distintivos pertencentes ao TITULAR.
 • Baixo ningunha circunstancia, O/A TITULAR será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web dende a que se realice o «hiperenlace» nin das informacións e manifestacións incluidas nas mesmas.
V. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

O/A TITULAR non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puideran traer causa de:

 • A falta de dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento da Web e/ou dos seus servizos ou contidos.
 • A falta de utilidade, adecuación ou validez da Web e/ou dos seus servizos ou contidos para satisfacer necesidades, actividades ou resultados concretos ou expectativas dos usuarios.
 • A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos.
 • A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión, por parte dos/as usuarios/as, dos contidos.
 • O uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, aos usos xeralmente aceptados ou á orde pública, do sitio Web, seus servizos ou contidos, por parte dos usuarios.
 • A falta de licitude, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros/as e postos a disposición dos/as usuarios/as no sitio Web.
 • O incumprimento por parte de terceiros das súas obrigas ou compromisos en relación cos servizos prestados aos usuarios/as a través do sitio Web.
 • VI. DURACIÓN

  A duración da prestación do servizo do sitio Web e dos servizos é de carácter indefinido.
  Sen prexuízo do anterior, O/A TITULAR resérvase o dereito para, interromper, suspender ou terminar a prestación do servizo da Web ou de calquera dos servizos que o integran, nos mesmos termos que se recollen na condición terceira.

  VII. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

  As presentes Condicións Xerais rexeranse pola lexislación española.
  FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA e o/a usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidera corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais do domicilio do usuario para cantas cuestións puideran suscitarse ou accións exercitarse derivadas da prestación do servizo da Web e dos seus servizos e contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do aquí establecido.

  No suposto de que o Usuario/a teña o seu domicilio fóra de España, FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA e o/a Usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidera corresponderlles, se someten á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais de SANTIAGO DE COMPOSTELA.

  USO DE COOKIES

  O sitio web www.idisantiago.es utiliza cookies cando un/ha USUARIO/A navega polos sitios e páxinas web do SITIO WEB. As cookies utilizadas polo sitio web asócianse unicamente cun/ha USUARIO/A anónimo/a e o seu ordenador e non proporcionan de por si o nome e apelidos do/a USUARIO/A. Grazas ás cookies, resulta posible recoñecer aos/ás USUARIOS/AS rexistrados/as despois de que estes/as se teñan rexistrado por primeira vez, sen que teñan que rexistrarse en cada visita para acceder ás áreas e servizos reservados exclusivamente a eles. As cookies utilizadas non poden ler datos do seu disco duro nin ler os arquivos cookie creados por outros provedores. Os datos identificadores da persoa USUARIA son cifrados para maior seguridade.

  O/A USUARIO/A ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado en pantalla da recepción de cookies e para impedir a súa instalación no seu disco duro. Por favor, consulte as instrucións e manuais do seu navegador para ampliar esta información. Para utilizar o SITIO WEB, non resulta necesario que o/a USUARIO/A permita a instalación das cookies enviadas polo sitio web, sen prexuízo de que en tal caso será necesario que o/a Usuario/a se rexistre como usuario de cada un dos servizos cuxa prestación requira o previo rexistro.
  De igual forma, os nosos servidores web detectan de maneira automática a dirección IP e o nome de dominio utilizados polo/a usuario/a. Toda esta información é rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor que permite o posterior procesamento dos datos co fin de obter medicións estatísticas que nos permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos nosos servizos web, etc.