Comisión de calidade

Corresponde á Comisión de Calidade:

  • Verificar o cumprimento do Plan de Calidade.
  • Propor iniciativas para a mellora da calidade.
  • Propor métodos e instrumentos de avaliación da calidade.
  • Colaborar no deseño, execución e seguimento das actividades de avaliación.
  • Informar ós órganos de goberno do instituto dos procesos e resultados da avaliación da calidade.
  • Redactar o informe anual do Plan de Calidade.

Composición

Presidenta: Miriam Cebey López. Departamento de Transferencia e Innovación da Fundación IDIS

Vogais:

• Mabel Sampedro Parada, Departamento de Transferencia e Innovación da Fundación IDIS
• Mª Mar Lale Candal, Departamento de Calidade do Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela
• Isabel Lista García, Directora da Fundación IDIS

Secretaría: Iria María Louzao Pernas. Xestora de Investigación do IDIS