Portal de Transparencia

Aquí poderás atopar toda a información sobre memorias de actividade, convenios, subvencións e axudas, plans de actuación, contas anuais e instruccións internas de contratación referidas coa Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (FIDIS).