PORTAL DE TRANSPARENCIA

xestores e promotores especializados de investigación biomédica

Aquí poderás atopar toda a información sobre memorias de actividade, convenios, subvencións e axudas, plans de actuación, contas anuais e instrucións internas de contratación referidas co Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS).