Colabora

Investigamos para ti

No Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS) cremos que a investigación é a clave para encontrar a resposta aos problemas de saúde actuais e futuros da sociedade.

Grazas a persoas como ti podemos facer realidade proxectos de investigación que mellorarán a atención sanitaria das persoas.

Ademais, os donativos persoais realizados a un dos nosos proxectos poderanse deducir dentro dos límites que establece a Lei 49/2002, que permite a dedución na declaración da Renda do 75% para os primeiros 150 euros doados por persoas físicas. A partir de ese importe, as doazóns serán deducidas ao 30%, ou ao 35 % se se trata de doazóns periódicas realizadas durante polo menos tres anos á mesma entidade por un importe igual o superior

Podes consultar na páxina web da Axencia Tributaria os porcentaxes de deducción fiscal por donativos no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) e no Imposto de Sociedades en caso de persoas xurídicas.

Elixe, por favor, a campaña ou proxecto de investigación co que che gustaría colaborar