Quen somos

Na actualidade 1213 persoas intégranse en 104 grupos de investigación, organizados á súa vez en 7 áreas de investigación: (A001) Oncoloxía, (A002) Xenética e Bioloxía de Sistemas, (A003) Endocrinoloxía, Nutrición e Metabolismo, (A004) Neurociencias e (A005) Plataformas e Metodoloxía, (A006) Cardiovascular e (A007) Infectoloxía, Inflamación e Vacinas.

profesionais

grupos de investigación

áreas de investigación

No ano 2022 publicáronse 1003 artigos científicos orixinais, editoriais e críticas en 536 revistas internacionais indexadas no Journal Citation Report cun índice de impacto total de 8.317 puntos e un índice de impacto medio de 8,29 puntos. Do total de publicacións, 570 están no Q1 e delas, 192 están no D1. 43.577.655,29 € recadáronse en 118 proxectos de investigación en concorrencia competitiva, 82 axudas de RRHH, 217 estudos clínicos e 375 contratos e convenios de colaboración.

No ámbito docente, os investigadores do IDIS realizaron un intenso traballo dirixindo 88 teses de doutoramento.

publicacións no ano 2022

publicacións en Q1

publicacións en D1

Memoria de actividades

Misión

Somos un centro de investigación biomédica traslacional que integra profesionais cun único obxectivo: mellorar a saúde da cidadanía.

Visión

Consolidarnos como centro de referencia a nivel estatal e internacional na abordaxe innovadora dos grandes retos da poboación no ámbito da saúde, potenciando en todo momento a traslación de resultados de alto impacto á sociedade.

Valores
  • Integración e colaboración
  • Comunicación e Transparencia
  • Liderado e excelencia investigadora
  • Innovación e orientación á transferencia de resultados
  • Responsabilidade con e para a Sociedade.