Quen somos

O Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) é un centro de investigación biomédica de marcado carácter traslacional que aproveita as sinerxías do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) e da Universidade de Santiago de Compostela (USC) para impulsar, promover e fomentar a investigación de excelencia, o coñecemento científico e tecnolóxico e a súa posterior traslación ao sector produtivo, así como a docencia e a formación e sempre cun obxectivo claro: mellorar a saúde da poboación.

Constituíuse o 31 de xaneiro de 2008, mediante un convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e a Universidade de Santiago de Compostela e está acreditado desde marzo de 2010, como centro de investigación do Sistema Nacional de Saúde, polo Instituto de Saúde Carlos III, renovando dita acreditación cada 5 anos, 18 de maio de 2015 e 10 de marzo de 2020.

Na actualidade 1213 persoas intégranse en 106 grupos de investigación, organizados á súa vez en 7 áreas de investigación: (A001) Oncoloxía, (A002) Xenética e Bioloxía de Sistemas, (A003) Endocrinoloxía, Nutrición e Metabolismo, (A004) Neurociencias, (A005) Plataformas e Metodoloxía, (A006) Cardiovascular e (A007) Infectoloxía, Inflamación e Vacinas.

profesionais

grupos de investigación

áreas de investigación

No ano 2021 publicáronse 1023 artigos científicos orixinais, editoriais e revisións en 527 revistas internacionais indexadas no Journal Citation Report cun índice de impacto total de 7.148 puntos e un índice de impacto medio de 6,98 puntos. Do total de publicacións, 635 están en Q1 e destas, 230 están en D1. Captáronse 46.078.575,63 € en 128 proxectos de investigación en concorrencia competitiva, 77 axudas de RRHH, 220 estudos clínicos e 512 contratos e convenios de colaboración.

No terreo docente o persoal investigador do IDIS levou a cabo unha intensa labor dirixindo 72 teses doctorais.

publicacións no ano 2020

publicacións en Q1

publicacións en D1

Memoria de actividades

Misión
Somos un centro de investigación biomédica traslacional que integra profesionais cun único obxectivo: mellorar a saúde da cidadanía.
Visión
Consolidarnos como centro de referencia a nivel estatal e internacional na abordaxe innovadora dos grandes retos da poboación no ámbito da saúde, potenciando en todo momento a traslación de resultados de alto impacto á sociedade.
Valores
  • Integración e colaboración
  • Comunicación e Transparencia
  • Liderado e excelencia investigadora
  • Innovación e orientación á transferencia de resultados
  • Responsabilidade con e para a Sociedade.