Comité de etica de experimentación animal e órgano habilitado (CEEA/OH)

Dacordo co disposto no RD 53/2013, de 1 de febreiro, polo que se establecen as normas básicas aplicables para a protección dos animais utilizados en experimentación e outros fins científicos, incluíndo a docencia, as autoridades competentes deben autorizar o desenvolvemento dun proxecto que implique a utilización de animais. A Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia designou ó Comité Ético de Experimentación Animal do IDIS como Órgano Habilitado para a avaliación de proxectos solicitados por centros usuarios de animais de experimentación.

O Órgano Habilitado (CEEA/OH) do IDIS revisará os procedementos de experimentación animal, previa ó trámite de solicitude do proxecto por parte da autoridade competente (Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia).

Reunións do Comité de ética de Experimentación Animal e Órgano Habilitado (CEEA/OH)

Os membros do CEEA/OH examinarán e avaliarán todos os proxectos que tiveran entrada no rexistro do Comité ata unha semana antes da data da reunión, que se realiza os días 15 de cada mes (ou o día hábil posterior a este, en caso de ser fin de semana). As datas son estimativas e poden variar dependendo da dispoñibilidade dos membros da Comisión.

Composición
 • Presidente: Luis Felipe de la Cruz Palomino. Director Xerente da Fundación ROF Codina​.
 • Vogais:
 • María Luz Alonso Alonso. Membro do grupo C043 – Neuroimaxe e Biotecnoloxía.
 • Francisco Campos Pérez. Líder do grupo C042- Ictus Traslacional.
 • Clotilde Costa Nogueira. Membro do grupo C030 – Oncoloxía Médica Traslacional.
 • Natalia Miño Fariña. Profesora Facultade de Veterinaria. USC.
 • Secretaría: José Ramón Castro Ruibal. Xestor de Investigación do IDIS.

Tramitación da solicitude

"*" indicates required fields

DD slash MM slash YYYY
DD slash MM slash YYYY
Drop files here or
Accepted file types: pdf, doc, docx, Max. file size: 10 MB.
  Drop files here or
  Accepted file types: pdf, doc, docx, xls, xlsx, Max. file size: 10 MB.
   Drop files here or
   Accepted file types: pdf, doc, docx, Max. file size: 10 MB.