Tecnoloxías licenciadas

Simulador Hemofiltración

Dispositivo, sistema e procedemento simulador para entrenamento de profesionais sanitarios no manexo de pacientes criticamente enfermos que precisen procedementos de depuración extrarrenal venovenosa continua

M-TRAP

Produto e uso M-TRAP

M-TRAP 2

Axente, produto e uso M-TRAP 2

KITGAG

Método para a separación da fracción unida a glucosaminoglicanos e as súas aplicacións (GAG)

Ectasia Corneal

Biomarcadores para o diagnóstico e prognóstico da ectasia corneal

LINC473

Método in vitro para o diagnóstico ou prognóstico do cancro colorrectal ou unha etapa precancerosa do mesmo

LincNeuro

Biomarcadores para o diagnóstico e prognóstico da ectasia corneal

IQ-BRAIN

Biomarcadores para o diagnóstico e prognóstico da ectasia corneal