Coordinación científico-técnica

A Coordinación Científico-Técnica ten por obxectivo poñer en valor, xestionar, analizar e dar a coñecer os indicadores e actividades do IDIS; dinamizar o seu plan estratéxico; ofrecer soporte institucional ao investigador; ademais de adaptar a xestión do instituto aos criterios do sistema de acreditación de institutos de investigación sanitaria do ISCIII.

Funciona como nexo de unión entre os investigadores e la Dirección científica, e dende ela coordínanse os órganos de goberno e comisións asesoras do Instituto, servindo, ademais, de interlocutor con outros institutos de investigación e co ISCIII.

Dende esta unidade xestiónanse e tramítanse as convocatorias de axudas intramurais do IDIS e a incorporación, rexistro e control dos membros e grupos do Instituto. Ofrece soporte na organización de actividades de formación e de divulgación que se desenvolven dentro do instituto, así como a recepción de investigadores visitantes. Ademais, xestiona a organización administrativa do Comité de Ética de Experimentación Animal e do Órgano Habilitado do IDIS.

 

Contacto

José Ramón Castro Ruibal
+34 981 955 308 (ext. 255 308)
jose.ramon.castro.ruibal@sergas.es

Yolanda María Liste Martínez
+34 981 955 307 (ext. 255 307)
yolanda.maria.liste.martinez@sergas.es

Iria María Louzao Pernas
+34 981 950 409 (ext. 250 409)​​
iria.maria.louzao.pernas@sergas.es

Agustín López Sobrino (informático)
+34 981 955 274 (ext. 255 274)
agustin.lopez.sobrinol@sergas.es

José Luis Balsa Otero (xestor de laboratorios)
+34 638 726 576 (ext. 461 399)
jose.luis.balsa.otero@sergas.es