Proxectos

O IDIS conta cunha longa tradición en investigación biomédica que o sitúa como unha institución de referencia a nivel nacional e internacional.

A través do noso departamento de Proxectos damos soporte aos nosos investigadores para a xestión integral dos proxectos de investigación; desde a identificación e aplicación a fontes de financiación competitiva, pasando pola xestión e seguimento activo da execución do proxecto, ata a xustificación posterior da financiación.

 

Apoio ao investigador

  • Difusión de oportunidades de financiación competitiva de calquera ámbito (autonómico, nacional e internacional) e carácter (público ou privado).
  • Asesoramento, xestión e apoio administrativo ás solicitudes concorrentes a convocatorias competitivas de financiación tanto para proxectos de investigación como para RRHH.
  • Apoio na xestión integral das axudas á investigación executadas a través do noso centro en colaboración directa cos Departamentos de Xestión Económica, Recursos Humanos e Transferencia e Innovación.

Contacto

Eva Ben Garea
+34 981 955 498 (ext. 255 498)
eva.maria.ben.garea@sergas.es

Orlando Fernández Lago
+34 981 955 498 (ext. 255 498)
orlando.fernandez.lago@sergas.es

Victoria Sánchez Costa
+34 981 955 526 (ext. 255 526)
victoria.sanchez.costa@sergas.es

Ana Igea Fernández
+34 981 950 088 (ext. 250 088)
ana.igea.fernandez@sergas.es

María Sánchez Disla
+34 981 951 297 (ext. 251 297)
maria.sanchez.disla@sergas.es

Eva Alonso (Oficina de Lugo)
+34 982 296 698 (ext. 536 698)
investigacionlugo.fidis@sergas.es

Convocatorias