Oferta tecnolóxica

A labor investigadora excelente do IDIS tradúcese na xeración de resultados tecnolóxicos susceptibles de xerar dereitos de propiedade intelectual e industrial, entre os que priman as patentes. O IDIS pon a disposición de todos aqueles axentes do sector biomédico e sanitario estos activos de propiedade intelectual e industrial. A colaboración coas empresas interesadas na nosa oferta tecnolóxica pode materializarse en:

  1. Acordos para o desenvolvemento da tecnoloxía (aumento do TRL) con opción a licenza posterior de explotación.
  2. Contratos de licenza da propiedade intelectual ou industrial para a súa explotación comercial.

HF Orome

Pronóstico da evolución dos pacientes con insuficiencia cardíaca

AF Makers

Pronóstico de pacientes con fibrilación auricular

MARCIA

Diagnóstico do pronóstico do cancro de mama

DIAVIR

Diagnóstico diferencial de infeccioóns virais

siRNA

Compostos e métodos para o tratamento do cancro

Lysoslert

Sistema de nanoestrutura lipídica para o tratamento de reemprazo enzimático de enfermidades de almacenamento lisosomal

NTHO

Prevención ou tratamento do crecemento óseo anormal

Vertixe

Determinación de plans dinámicos de rotación nun paciente con vertixe

Melanoma uveal

Diagnóstico ou pronóstico do risco de metástase en pacientes con melanoma uveal

FEN-OA

Innovación terapéutica para o tratamento da artrose

 

UNTOPICS

Modelos transxénicos para lipodistrofia e / ou peld

EPIPNK

Método epixenético para diagnosticar e monitorizar a obesidade en biopsia líquida: predicción da perda e recuperación de peso

Odontopack: package of solutions for Dentistry

Paquete de solucións para Odontoloxía

  • Dispositivo estandarizador para fotografía clínica e investigación
  • Retractor quirúrxico oral con accesorio protector para técnicas de proxección de partículas
  • Molde para a confección de rodetes de articulacion e de pistas de patterson
  • Simulador para a ensinanza de técnicas quirúrxicas intraorais
  • Xogo de fresas para o tratamento da enfermidade peri-implantaria

TAS1R3

Uso da proteína TAS1R3 como marcador con fins terapéuticos, diagnósticos e/ou pronósticos para tumores que expresan esa proteína

Nutriage

Material audiovisual de carácter nutricional baseado na Pirámide da Dieta Atlántica saudable, funcional e bioactiva PROXIMAMENTE

NANOEMULSIÓNS

Nanosistemas para a proliferación celular

Sonda

Método para detectar colite ulcerosa

Úlceras

Curso do manexo de úlceras con Realidade Aumentada PROXIMAMENTE