Oferta tecnolóxica

A labor investigadora excelente do IDIS tradúcese na xeración de resultados tecnolóxicos susceptibles de xerar dereitos de propiedade intelectual e industrial, entre os que priman as patentes. O IDIS pon a disposición de todos aqueles axentes do sector biomédico e sanitario estos activos de propiedade intelectual e industrial. A colaboración coas empresas interesadas na nosa oferta tecnolóxica pode materializarse en:

  1. Acordos para o desenvolvemento da tecnoloxía (aumento do TRL) con opción a licenza posterior de explotación.
  2. Contratos de licenza da propiedade intelectual ou industrial para a súa explotación comercial.

siRNA

Compostos e métodos para o tratamento do cancro

AF Markers

Pronóstico de pacientes con fibrilación auricular

NTHO

Prevención ou tratamento do crecemento óseo anormal

DIGAG

Diagnóstico, monitorización ou prognosis de diabetes ou prediabetes

PANCANGO

Uso da obestatina como axente antineoplásico no tratamento de cancro pancreático

Lysoslert

Sistema de nanoestrutura lipídica para o tratamento de reemprazo enzimático de enfermidades de almacenamento lisosomal

PREVINOM

Método para identificar se un suxeito tratado con BMAs pode desenvolver osteonecrose dos maxilares

SAMBACAITÁ

Composición para a prevención e/ou tratamento de enfermidades mediadas por TLR4, COX1/2 e/ou RBP4

Melanoma uveal

Diagnóstico ou pronóstico do risco de metástase en pacientes con melanoma uveal

DNTHO

Diagnóstico e tratamento da osificación heterotrópica neuroxénica

MIGRATX

Método in vitro para o diagnóstico, prognosis e resposta ao tratamento en migraña

UNTOPICS

Modelos transxénicos para lipodistrofia e / ou peld

Odontopack

Paquete de solucións para Odontoloxía

  • Dispositivo estandarizador para fotografía clínica e investigación
  • Retractor quirúrxico oral con accesorio protector para técnicas de proxección de partículas
  • Molde para a confección de rodetes de articulacion e de pistas de patterson
  • Simulador para a ensinanza de técnicas quirúrxicas intraorais
  • Xogo de fresas para o tratamento da enfermidade peri-implantaria

Sonda

Método para detectar colite ulcerosa

Glusens

Biosensor basado en proteínas axeitado para imaxes de resonancia magnética

PROXIMAMENTE

NANOGAS

Fragmentos do dominio N-terminal de GSDMB para o tratamento do cancro

PROXIMAMENTE

DIAVIR

Diagnóstico diferencial de infeccións virais

PROXIMAMENTE

Estenosis

Diagnóstico diferencial da estenose carotídea sintomática versus asintomática

PRÓXIMAMENTE

FEN-OA

Formulación intra-articular de liberación prolongada de microesferas de Fenofibrato para o tratamento da artrose

PRÓXIMAMENTE

 

TAS1R3

Uso da proteína TAS1R3 como marcador con fins terapéuticos, diagnósticos e/ou pronósticos para tumores que expresan esa proteína

PROXIMAMENTE

Nutriage

Material audiovisual de carácter nutricional baseado na Pirámide da Dieta Atlántica saudable, funcional e bioactiva

PROXIMAMENTE

NANOEMULSIÓNS

Nanosistemas para a proliferación celular

PROXIMAMENTE

Úlceras

Curso do manexo de úlceras con Realidade Aumentada

PROXIMAMENTE

MAPRI

Método in vitro para predecir a resposta en pacientes oncolóxicos a inhibidores de Pd-1 e/ou Pd-I1

PROXIMAMENTE

pRediCCtIO

Inmunoterapia personalizada en cáncer renal

PROXIMAMENTE

Flowreserve

Método non invasivo para determinar o indicador de dano en vasos sanguíneos

PROXIMAMENTE

EWP

Dispositivo para a cerclaxe dunha fractura de óso longo

SENCANTHER

Compostos senolíticos

PROXIMAMENTE