A004 – Neurociencias

Obxectivos de investigación

O principal obxectivo da Área de Neurociencias consiste na busca de novas dianas terapéuticas e a mellora do manexo clínico-terapéutico do paciente neurolóxico, principalmente ictus, Enfermidade de Alzheimer, Parkinson, cefaleas e enfermidades neurolóxicas por prións.

  • Identificación e validación de dianas diagnósticas e terapéuticas en enfermidades neurolóxicas.
  • Tratamento de enfermidades neurolóxicas por prións.
  • Estudo e tratamento de tumores de sistema nervioso.
  • A creación e aplicación de novos fármacos.
  • Terapia celular e xénica.
  • Estudo dos mecanismos celulares e moleculares involucrados nas enfermidades neurolóxicas.
  • Nanomedicina aplicada ás Neurociencias.
  • Promoción e desenvolvemento de ensaios clínicos en fases temperás.
  • Desenvolvemento de guías de práctica clínica en enfermidades neurolóxicas.

 

Grupos de investigación

Líder de área

Co-líder de área

A004 subcoordinador – Francisco Campos

Francisco Campos Pérez

El Dr. Francisco Campos hizo su formación postdoctoral en IIBB-CSIC (Barcelona) (2007-08), en el Instituto de Investigaciones Sanitarias de Santiago de Compostela (IDIS) (2009-10) y Massachusetts General Hospital-Harvard Medical School (2011-12). Desde 2013 es investigador Miguel Servet. Es autor d