José Luis Labandeira García

Coordinador da área A004 - Neurociencias. Investigador líder do grupo C018 - Neuroloxía Experimental da Enfermidade de Parkinson

Catedrático de Anatomía e Embrioloxía Humanas da USC (desde 1991). Director do Departamento de Ciencias Morfolóxicas da USC. Licenciado e Doutorado en Medicina pola Universidade de Santiago de Compostela. Neurólogo Clínico polo Hospital Universitario de La Coruña. Formación posdoutoral en Enfermidades Neurodexenerativas na Universidad de Lund (Suecia).
Premio de Licenciatura da Real Academia Nacional de Medicina. Membro da Comisión Interdepartamental de Ciencia e Tecnología de Galicia. Membro da Comisión de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia. Coordinador de Infraestruturas de Investigación da USC. Subdirector do Centro de Posgrao da USC. Membro do Consello Reitor do IDIS. Membro da Xunta directiva da Sociedade Española de Terapia Celular. Membro da Xunta directiva da Sociedade Española de Terapia Xénica e Celular. Membro de diversos comités de Avaliación da Investigación. Editor asociado de varias revistas de Neurociencia