HRS4R Human Resources Strategy for Researchers

O Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela e a Fundación IDIS como entidade xestora foron recoñecidos co selo “HR Excellence in Research” da Comisión Europea.

Este selo recoñece ás institucións que velan pola mellora das condicións laborais do seu persoal investigador en materia de selección, contratación e desenvolvemento profesional, entre outros aspectos, de acordo cos principios da Carta Europea do Investigador e do Código de Conduta para a Contratación de Investigadores.

O HRS4R é unha ferramenta deseñada para axudar ás organizacións a mellorar a eficiencia, a eficacia e o impacto das accións que deben levarse a cabo para ofrecer un ambiente atractivo e solidario que atraiga e manteña o mellor talento investigador.