A003 – Endocrinoloxía, nutrición e metabolismo

Obxectivos de investigación

A actividade científica da área de Endocrinoloxía estudia a obesidade desde diferentes vertentes coa participación de grupos do ámbito clínico e básico de forma sinérxica. A súa actividade céntrase no tratamento da obesidade dada a importancia económico-sanitaria que representa actualmente e no futuro.

Na área de Endocrinoloxía converxen grupos consolidados de brillante traxectoria xunto con grupos emerxentes dirixidos por xoves doutores cun alto potencial. Estos grupos non só estudan as bases moleculares da obesidade, senón que tamén desenvolven diferentes terapias contra a obesidade e as súas patoloxías asociadas adaptándoa ás singularidades de cada unha das súas liñas de investigación ademais de formar parte de importantes consorcios nacionais e internacionais.

Grupos de investigación

Líder de área

Co-líder de área

A003 subcoordinadora – Luisa M. Seoane Camino

Luisa María Seoane Camino

Luisa M Seoane obtuvo el doctorado en farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela en 2002 con el Premio Extraordinario de Doctorado. Realizó su formación postdoctoral en el National Institute for Medical Research, (MRC) London UK.En 2005 obtuvo el contrato Miguel Servet del Instituto de