C006 – Endocrinoloxía Molecular

Obxectivos e liñas de investigación

Obxectivos

O noso grupo de investigación aborda a obesidade como temática xeral, co obxectivo de determinar os mecanismos que a orixinan e a perpetúan no tempo, as alteracións asociadas como a diabete e, o cancro así como posibles terapias futuras. Para iso realízanse diferentes abordaxes metodolóxicos como son: estudos de seguimento poboacional, endocrinoloxía traslacional, molecular e celular.
O tecido adiposo, como tecido clave, onde se orixina a obesidade centra moitas das liñas de traballo do grupo, fundamentalmente no coñecemento dos procesos que o converten nun tecido patolóxico e por qué ten repercusións a nivel sistémico, o que permitiría atopar novas abordaxes terapéuticas.
Por outra parte, abríronse novas liñas de traballo referentes á hormona recentemente descuberta: a irisina, que podería abrir unha nova vía no coñecemento da obesidade.
Entre as nosas liñas de traballo atópase:Bioloxía do tecido adiposo. Interaccións entre distintas rexións anatómicas,obesidade e cancro, leptina e anorexia,inmunización contra axentes obesoxénicos, nanotecnoloxía aplicada á obesidade e regulación da expresión e secreción de irisina.

 

Equipo investigador
Líder
Casanueva Freijo, Felipe

Persoal Investigador (establecido ou asociado)
Andújar Plata, Paula
Cantón Blanco, Ana
Couselo Carreira, Marcos
Martínez Olmos, Miguel Ángel
Peinó García, Roberto

Predoutorais
Castro Pais, Ana
Díaz Trastoy, Olaia
Martís Sueiro, Aurelio Manuel

Persoal técnico de apoio
Duyos Mato, Davia
Iglesias Moares, Jesús
Rendo Caneda, Maribel
Román Eyo, Andrea Paola

Investigador líder

Felipe Casanueva Freijo

Felipe Casanueva Freijo