Metodoloxía da investigación

O departamento de Metodoloxía da Investigación ten como principal actividade traballar nos aspectos máis relevantes dos deseños metodolóxicos e das bases da análise estatística para contribuír á excelencia no ámbito da investigación biosanitaria. Pretende dotar aos estudos de investigación das ferramentas necesarias para desenvolver con éxito proxectos de investigación clínica e epidemiolóxica. A actividade da unidade céntrase na correcta formulación dunha pregunta clínica, na selección do deseño máis apropiado, na análise e interpretación de resultados e na divulgación de resultados. Ademais, garante que o desenvolvemento dos estudos se realice no marco ético-legal vixente. Tamén leva a cabo procesos de formación para que o persoal poida familiarizarse cos aspectos da investigación como a metodoloxía e a estatística ou a bioética e regulamentación.

 

Apoio ao investigador e servizos a empresas

  • Valoración da viabilidade dun proxecto de investigación independente.
  • Participación: (i)Creación de grupos de traballo para a realización de estudos de investigación clínica. (ii)A unidade participa colaborando no: deseño do estudo, na adecuación da pregunta clínica aos obxectivos, cálculo do tamaño da mostra, plan de análise estatístico e a adecuación ó marco ético-legal vixente. (iii)Contacto co CEIC, AEMPS e centros para obter os permisos necesarios previos á posta en marcha do estudo. (iv)Participación na etapa estatística: no deseño de bases de datos e na obtención de resultados empregando métodos estatísticos avanzados. (v)Participación na difusión de resultados de investigación, na redacción de artigos, na revisión de manuscritos, así como en contestación ás galeradas.
  • Asesoría metodolóxica e estatística para resolver cuestións concretas que xurdan en calquera das fases das que se compón un estudo de investigación.
  • Docencia: Posibilidade de impartir cursos de formación relacionados con investigación biosanitaria: metodoloxía, estatística, regulamentos, bioética.

Contacto

Ana Estany Gestal
+34 981 955 524 (ext.255 524)
Ana.Estany.Gestal@sergas.es

Andrés Blanco Hortas
+34 982 296 358 (ext. 536 358)
andres.blanco.hortas@sergas.es