E057 – Endocrinoloxía translacional

Obxectivos e liñas de investigación

Obxectivos

O noso obxectivo é atopar novas dianas terapéuticas para o tratamento da obesidade e as súas enfermidades asociadas estudando a regulación de factores endócrinos ou sinais metabólicos sobre o balance enerxético e o metabolismo lipídico.

Liñas de investigación

  • Busca novos obxectivos para o tratamento da obesidade: Preténdese iniciar unha nova liña de investigación traslacional desde unha perspectiva moi atractiva, pero ao mesmo tempo moi descoñecida e innovadora, como é a procura de vínculos moleculares entre as enfermidades neurodexenerativas e a obesidade.
  • Busca novas dianas para o tratamento de enfermidades hepáticas: Aínda que o solicitante ten unha longa historia no campo da obesidade e do metabolismo, debido a que a incidencia de fígado graso non alcohólico/esteatohepatite non alcohólica está aumentando basicamente debido ao gran aumento de pacientes con obesidade e diabetes tipo 2, o IP do grupo decidiu iniciar unha nova liña de investigación complementaria á anterior.

 

Equipo investigador
Líder
Al-Massadi Iglesias, Omar

 

Posdoutorais
Brea García, Beatriz

Predoutorais
Muñoz Moreno, Diego
Prida García, Eva
Publicacións
  • Prida E, Álvarez-Delgado Sara, Pena-león V, Pérez-Lois R, Ferno J, Seoane LM, Quiñones M, O Al Massadi. Liver brain crosstalk: focus in FGF-21 a systematic review. Int. J. Mol. Sci. 2022, 23(21), 13318; doi: 10.3390/ijms232113318.
  • Pena-Leon V, Folgueira C, Barja-Fernández S, Pérez-Lois R, Da Silva Lima N, Martin M, Heras V, Martinez-Martinez S, Valero P, Iglesias C, Duquenne M, Al-Massadi O, Beiroa D, Souto Y, Fidalgo M, Sowmyalakshmi R, Guallar D, Cunarro J, Castelao C, Senra A, González-Saenz P, Vázquez-Cobela R, Leis R, Sabio G, Mueller-Fielitz H, Schwaninger M, López M, Tovar S, Casanueva FF, Valjent E, Diéguez C, Prevot V, Nogueiras R, Seoane LM. Prolonged breastfeeding protects from obesity by hypothalamic action of hepatic FGF21. PMID: 35879461. Nat Metab. 2022 Jul;4(7):901-917. doi: 10.1038/s42255-022-00602-z.
  • O Al-Massadi, Parini P, Ferno J, Luquet S Quiñones M. Metabolic Actions of the Growth Hormone-Insulin Growth Factor-1 axis and its Interaction with the Central Nervous SystemRev Endocr Metab Disord. 2022 Oct;23(5):919-930. doi10.1007/s11154-022-09732-x.
  • Omar Al-Massadi, Carlos Dieguez, Marc Schneeberger, Miguel López, Markus Schwaninger, Vincent Prevot, Ruben Nogueiras. Multifaceted actions of melanin-concentrating hormone on mammalian energy homeostasis. Nat Rev Endocrinol. 2021 Dec;17(12):745-755. doi10.1038/s41574-021-00559-1.
  • Al-Massadi O*, Mastrolia V*, De Pins B, Girault JA. Pyk2 in dorsal hippocampus plays a selective role in spatial memory and synaptic plasticity. Sci Rep. 2021 Aug 11;11(1):16357. doi: 10.1038/s41598-021-95813-x.
  • Mar Quiñones, René Hernández-Bautista, Daniel Beiroa, Violeta Heras, Francisco L. Torres-Leal, Brian Y.H. Lam, Ana Senra, Johan Fernø J, Alicia García Gómez-Valadés, Markus Schwaninger, Vincent Prevot, Giles Yeo, Marc Claret, Miguel López, Carlos Diéguez C, Omar Al-Massadi, Ruben Nogueiras. Sirt3 in POMC neurons controls energy balance in a sex- and diet- dependent manner. PMID: 33744652. Redox Biol. 2021 Mar 13;41:101945. doi10.1016/j.redox.2021.101945.
  • Quinones M, Ferno J, Al-Massadi O. Ghrelin and liver diseaseRev Endocr Metab Disord. 2020 Mar;21(1):45-56. doi10.1007/s11154-019-09528-6.