C001 – Neoplasia e Diferenciación Endocrina

Obxectivos e liñas de investigación

Obxectivos

  • Banco de Tumores Tiroideos Humanos en Cultivo (BANTTIC). Cultivos de enfermidades proliferativas tiroideas conxénitas raras e cultivos de patoloxías proliferativas: bocio multinodular, cancro diferenciado (DTC), metástase e cancro indiferenciado ou anaplásico (ATC).
  • Proliferación de células somatotropas. Seguiremos combinando os descubrimentos en cultivos primarios, coa bioloxía molecular en liñas celulares para posteriormente demostrar tamén a importancia na hipófise humana e en modelos de ratos KO.
  • Uso de sistemas de visualización fluorescente. O noso obxectivo é empregar unha unidade de imaxe para roedores cos nosos cultivos humanos para buscar modos de mellorar o tratamento do carcinoma anaplásico de tiroides. Cremos que coa existencia de modelos baseados en células humanas poderemos atopar se non terapias directamente, polo menos a explicación fisiopatolóxica da súa gran agresividade.
  • Desenvolvemento de liñas hipofisarias tumorais humanas. Coa nosa experiencia no cultivo de tiroides humanos, queríamos intentar obter unha liña hipofisaria.
  • Utilización de sistemas lentivirais para expresión de siRNAs na hipófise mediante estereotaxia.

 

Equipo investigador

Líder
Álvarez Villamarín, Clara

 

Investigador (establecido o asociado)
Barreiro Morandeira, Francisco
Bernabeu Morón, Ignacio
Villar Taibo, Rocío

Posdoutorais
García Lavandeira, Montserrat

Predoutorais
Chenlo Miranda, Miguel
Oroz Gonjar, Fernando
Pradilla Dieste, Alberto
Rodríguez García-Rendueles, Ángela
Sousa Rodrigues, Joana

Persoal técnico de apoio
Pérez Romero, Sihara
Suárez Fariña, María del Carmen

Investigadora líder

Clara Álvarez Villamarín

Clara Álvarez Villamarín