E039 – Diabesidade

Obxectivos e liñas de investigación

Obxectivos

O noso grupo enfócase no termo “Diabesidade” (novo termo para o Estudo da Diabetes e a Obesidade) é un enfoque de vangarda para investigar la homeostase da glucosa. En xeral, estamos tratando de descubrir novos mecanismos a nivel central involucrados no control fisiolóxico dos niveis circulantes de glucosa e a adaptación de diferentes tecidos en resposta a alteracións no equilibrio enerxético e no envellecemento.

Liñas de investigación

  • Regulación de p107 na homeostase enerxética.
  • Control Hipotalámico de Ghrelin, UAG e novos péptidos na homeostase da glucosa e metabolismo hepático e adiposo.
  • Efecto de Sirt3/1 en metabolismo enerxético e termoxénese relacionados coa obesidade e envellecemento.

 

Equipo investigador
Líder
Tovar Carro, Sulay

 

Posdoutorais
Cuñarro Gómez, Juan
Lugilde Valín, Javier

Predoutorais
De Oliveira Diz, Tadeu