C008 – Obesidade e Nutrición

Obxectivos e liñas de investigación

 

Liñas de investigación

As liñas de investigación do grupo están centradas no estudo dos mecanismos fisiopatolóxicos da obesidade co obxectivo de identificar novas dianas terapeúticas para o tratamento desta patoloxía. A maior énfase na actualidade está centrada no estudo dos mecanismos de recompensa inducidos por determinados alimentos dentro dun consorcio europeo (NEUROFAST). Asimesmo estase estudando a regulación central do metabolismo intermediario por estruturas do SNC e o desenvolvemento de modelos preclínicos de obesidade para a avaliación de novas dianas/fármacos.

 

Equipo investigador
Líder

Carlos Diéguez González

 

Persoal Investigador (establecido ou asociado)

Rosalía Gallego Gómez

María del Carmen García García

Luis Lima Rodríguez

 

Posdoutorais

Marta Garrido Novelle

Carmen RuthGonzález Diéguez

Patricia Pazos Mendoza

Amparo Romero Picó

Investigador líder

Carlos Diéguez González

Carlos Diéguez González