C008 – Obesidade e Nutrición

Obxectivos e liñas de investigación

 

Liñas de investigación

As liñas de investigación do grupo están centradas no estudo dos mecanismos fisiopatolóxicos da obesidade co obxectivo de identificar novas dianas terapeúticas para o tratamento desta patoloxía. A maior énfase na actualidade está centrada no estudo dos mecanismos de recompensa inducidos por determinados alimentos dentro dun consorcio europeo (NEUROFAST). Asimesmo estase estudando a regulación central do metabolismo intermediario por estruturas do SNC e o desenvolvemento de modelos preclínicos de obesidade para a avaliación de novas dianas/fármacos.

 

Equipo investigador

Líder
Diéguez González, Carlos

 

Membros
Gallego Gómez, Rosalía
García García, María del Carmen
González Diéguez, Carmen Ruth
Lima Rodríguez, Luis

 

 

Investigador líder

Carlos Diéguez González

Carlos Diéguez González