C022 – Nutrición Pediátrica

Obxectivos e liñas de investigación

Obxectivos

 • Valoración do estado nutricional de nenos e adolescentes e a súa relación co risco de enfermidades a corto, medio e longo prazo
 • Estudo dos factores de risco do sobrepeso e a obesidade infanto-xuvenil, períodos críticos de desenvolvemento, prevención e intervención
 • Estudo das patoloxías nutricionais máis prevalentes e de tratamento nutricional no nino con necesidades especiais
 • Estudo da microbiota intestinal e a súa relación co  maior risco de enfermidade, así como o uso de probióticos e prebióticos para a prevención e tratamento

Liñas de investigación

 • O estudo da nutrición, do crecemento e da composición corporal
 • O estudo da obesidade na idade pediátrica: Factores de risco, comorbilidades (síndrome metabólico) e prevención e tratamento
 • O estudo da nutrición e alteracións do metabolismo dos hidratos de carbono. Diagnóstico molecular da malabsorción á lactosa tipo adulto
 • O estudo da vitamina D e a mineralización ósea e o risco metabólico na idade pediátrica
 • O estudo da microbiota intestinal: o seu papel na saúde e uso de probióticos e prebióticos na idade pediátrica
 • Técnicas cognitivo-conductuais e de tecnoloxías da información, o coñecemento e a comunicación (TICs) aplicadas á educación nutricional e ós estilos de vida saudables
 • Dieta Atlántica na prevención da enfermidade dende o neno ó ancián
Equipo investigador
Líder
Leis Trabazo, Rosaura

 

Persoal Investigador (establecido ou asociado)
Martinón Torres, Nazareth

Posdoutorais
Bautista Casasnovas, Adolfo
Carreira Sande, Nathalie
Crujeiras Martínez, Vanesa
García García, Eva
Méndez Bustelo, María José
Méndez Gallart, Roberto
Pérez Ferreirós, Alexandra
Rodicio García, María de las Mercedes
Saborido Riaño, Rebeca

Predoutorais
López Rubio, Alicia

 

Persoal técnico de apoio
Vázquez Cobela, Rocío

Persoal colaborador externo
Rodicio García, María de las Mercedes

Proxectos

Publicacións
 • Barja-Fernández S, Folgueira C, Castelao C, Pena-León V, González-Saenz P, Vázquez-Cobela R, Aguilera CM, Gil-Campos M, Bueno G, Gil A, Moreno LA, Ruiz-Piñón M, García-Palacios M, Casanueva FF, Diéguez C, Nogueiras R, Leis R*, Seoane LM. ANGPTL-4 is associated with Obesity and Lipid Profile in Children and Adolescents. Nutrients 2019; 11 (6), 1340. doi: 10.3390/nu11061340. Editorial: MDPI. Basel, Switzerland. ISSN: 2072-6643 eISSN: 2077-0383
 • Pérez-Gimeno G, Rupérez AI, Vázquez-Cobela R, Herráiz-Gastesi G, Gil-Campos M, Aguilera CM, Moreno LA, Leis Trabazo MR*, Bueno-Lozano G. Energy Dense Salty Food Consumption Frequency is associated with Diastolic Hypertension in Spanish Children. Nutrients 2020,12,1027; doi:10.3390/nu12041027. Editorial: MDPI. Basel, Switzerland. ISSN: 2072-6643 eISSN: 2077-0383
 • Sara González-García, Rebeca González-García, Luis González Vázquez, María Teresa Moreira, Rosaura Leis. Tracking the environmental footprints of institutional restaurant service in nursery schools. Science of the Total Environment 2020; 728, 138939. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.138939. Editorial: Elsevier Science BV. Netherlands. ISSN: 0048-9697
 • Augusto Anguita-Ruiz, Esther M. González-Gil, Azahara I. Rupérez, Francisco Jesús Llorente-Cantarero, Belén Pastor-Villaescusa, Jesús Alcalá-Fdez, Luis A. Moreno, Ángel Gil, Mercedes Gil-Campos, Gloria Bueno, Rosaura Leis* and Concepción M. Aguilera. Evaluation of the Predictive Ability, Environmental Regulation and Pharmacogenetics Utility of a BMI-Predisposing Genetic Risk Score during Childhood and Puberty. J Clin Med 2020, 9,1705; doi:10.3390/jcm9061705. Editorial: MDPI, Basel, Switzerland. ISSN: 2077-0383
 • Madrigal C, Soto-Méndez, MJ, Leis R*, Hernández-Ruiz Á, Valero T, Lara Villoslada F, Martínez de Victoria E, Moreno JM, Ortega RM, Ruiz-López MD, Varela-Moreira G, Gil A. Dietary Intake, Nutritional Adequacy and Food Sources of Total Fat and Fatty Acids, and Relationships with Personal and Family Factors in Spanish Children Aged one to <10 Years: Results of the EsNuPi Study. Nutrients 2020; 12: 2467; doi: 10.3390/nu12082467. Editorial: MDPI. Basel, Switzerland ISSN: 2072-6643 eISSN: 2077-0383
 • Couce ML, Sánchez-Pintos P, González-Vioque E, Leis R. Clinical utility of LCT genotyping in children with suspected functional gastrointestinal disorder. Nutrients 2020; 12: 3017. doi:10.3390/nu12103017. Editorial: MDPI. Basel, Switzerland ISSN: 2072-6643 eISSN:2077-0383
 • González García S, Esteve-Llorens X, González García R, González L, Feijoo G, Moreira MT, Leis R. Environmental assessment of menus for toddlers serviced at nursery canteen following the Atlantic diet recommendations. Science of the Total Environment 2021; 770: 145342. doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.145342. Editorial: Elsevier Science BV. Netherlands. ISSN: 0048-9697
 • Llorente-Cantarero FJ†, Aguilar-Gómez FJ †, Leis R †, Bueno G, Rupérez AI, Anguita-Ruiz A, Vázquez-Cobela R, Mesa MD, Moreno LA, Gil Á, Aguilera CM, Gil-Campos M. Relationship between Physical Activity, Oxidative Stress, and Total Plasma Antioxidant Capacity in Spanish Children from the GENOBOX Study. Antioxidants 2021; 10(2):320. doi: 10.3390/antiox10020320. Editorial: MDPI. Basel, Switzerland ISSNe: 2076-3921