C019 – Unidade de Enfermidades Tiroideas e Metabólicas (UETeM)

Obxectivos e liñas de investigación

Obxectivos

Lipodistrofias e a neurodexeneración (modelos celulares e murinos)

 

 

Equipo investigador
Líder
David Araújo Villar

Membros
González Rodríguez, María
Rodríguez Pérez, Alfonso
Sánchez Iglesias, Sofía

 

Investigador líder

David Araújo Vilar

David Araújo Vilar