E041 – Epixenómica en Endocrinoloxía e Nutrición

Obxectivos e liñas de investigación

Obxectivos

O grupo de Epixenómica en Endocrinoloxía e Nutrición é un grupo multidisciplinar composto por biólogos, médicos endocrinólogos e nutricionistas e técnicos de apoio á investigación. Leva a cabo investigación traslacional centrando a súa investigación na identificación e caracterización funcional de marcas epixenéticas implicadas na susceptibilidade, a patoxénese e o tratamento da obesidade e as enfermidades relacionadas co exceso de peso, como a diabetes, resistencia á insulina, enfermidade cardiovascular e o cancro. O cumprimento deste obxectivo lógrase mediante a aplicación de técnicas epixenéticas máis avanzadas na análise do ADN nuclear e mitocondrial dende unha abordaxe epixenómica y transcriptómica en modelos animais, liñas celulares e estudos clínicos en humanos. A investigación da regulación epixenómica no campo da Endocrinoloxía e a Nutrición é unha área novidosa e xove que nos pode aportar coñecemento relevante para implementar a medicina personalizada e de precisión no manexo das enfermidades metabólicas.

Liñas de investigación

 • A regulación epixenética como o nexo de unión entre a obesidade e o cancro.
 • Papel da epixenética na susceptibilidade á obesidade e a resposta ós tratamentos antiobesidade.
 • Papel da epixenética na homeostase enerxética, as sinais de apetito e a regulación do peso corporal.
 • Identificación de biomarcadores epixenéticos de susceptibilidade á obesidade e terapia personalizada.
 • Avaliación do potencial de diferentes alimentos, compostos bioactivos e patróns de alimentación como a Dieta Atlántica para modular a regulación epixenética na prevención e o tratamento de enfermidades endocrinas, especialmente a obesidade.

 

Equipo investigador

Líder
Crujeiras Martínez, Ana Belén

Membros
Fernández Díaz, Martín
Fernández Pombo, Antía
González Izquierdo, Andrea
Mariño Lorenzo, Paula
Rodriguez Carnero, María Gemma
Solar Iglesias, Ana

Persoal colaborador externo
Fernández Díaz, Martín
Mariño Lorenzo, Paula
Solar Iglesias, Ana
Proxectos

Publicacións
 • NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adultsLancet. 2024 Mar 16;403(10431):1027-1050. doi: 10.1016/S0140-6736(23)02750-2.
 • Lorenzo PM, Izquierdo AG, Rodriguez-Carnero G, Fernández-Pombo A, Iglesias A, Carreira MC, Tejera C, Bellido D, Martinez-Olmos MA, Leis R, Casanueva FF, Crujeiras AB. Epigenetic Effects of Healthy Foods and Lifestyle Habits from the Southern European Atlantic Diet Pattern: A Narrative Review. Adv Nutr. 2022 Oct 2;13(5):1725-1747. doi: 10.1093/advances/nmac038.
 • NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Diminishing benefits of urban living for children and adolescents’ growth and developmentNature. 2023 Mar;615(7954):874-883. doi: 10.1038/s41586-023-05772-8
 • Lorenzo PM, Sajoux I, Izquierdo AG, Gomez-Arbelaez D, Zulet MA, Abete I, Castro AI, Baltar J, Portillo MP, Tinahones FJ, Martinez JA, Casanueva FF, Crujeiras AB. Immunomodulatory effect of a very-low-calorie ketogenic diet compared with bariatric surgery and a low-calorie diet in patients with excessive body weightClin Nutr. 2022 Jul;41(7):1566-1577. doi: 10.1016/j.clnu.2022.05.007.
 • Izquierdo AG, Boughanem H, Diaz-Lagares A, Arranz-Salas I, Esteller M, Tinahones FJ, Casanueva FF, Macias-Gonzalez M, Crujeiras AB. DNA methylome in visceral adipose tissue can discriminate patients with and without colorectal cancer. Epigenetics. 2022 Jun;17(6):665-676. doi: 10.1080/15592294.2021.1950991
 • Crujeiras AB, Izquierdo AG, Primo D, Milagro FI, Sajoux I, Jácome A, Fernandez-Quintela A, Portillo MP, Martínez JA, Martinez-Olmos MA, de Luis D, Casanueva FF. Epigenetic landscape in blood leukocytes following ketosis and weight loss induced by a very low calorie ketogenic diet (VLCKD) in patients with obesity. Clin Nutr. 2021 Jun;40(6):3959-3972. doi: 10.1016/j.clnu.2021.05.010
 • Lorenzo PM, Izquierdo AG, Diaz-Lagares A, Carreira MC, Macias-Gonzalez M, Sandoval J, Cueva J, Lopez-Lopez R, Casanueva FF, Crujeiras AB. ZNF577 Methylation Levels in Leukocytes From Women With Breast Cancer Is Modulated by Adiposity, Menopausal State, and the Mediterranean DietFront Endocrinol (Lausanne). 2020 Apr 23;11:245. doi: 10.3389/fendo.2020.00245
 • Izquierdo AG, Carreira MC, Amil M, Mosteiro CS, Garcia-Caballero T, Fernandez-Quintela A, Portillo MP, Casanueva FF, Crujeiras AB. An energy restriction-based weight loss intervention is able to reverse the effects of obesity on the expression of liver tumor-promoting genesFASEB J. 2020 Feb;34(2):2312-2325. doi: 10.1096/fj.201901147RR