C029 – Neurobesidade

Obxectivos e liñas de investigación

Obxectivos

Regulación hipotalámica do balance enerxético.

 

Liñas de investigación

  • Regulación hipotalámica de balance enerxético
  • Efectos da caquexia por cancro en metabolismo
  • Control central de artrite reumatoide
  • Regulación da termoxénese neonatal
Equipo investigador
Líder
López Pérez, Miguel

 

Membros
Capelli, Valentina
Dragano, Nathalia
Férnandez González, Iara
Fernández Sanmartín, Paola
Freire Agulleiro, Óscar
Liñares Pose, Laura
Milbank, Edward
Ríos García, Marcos
Rivas Limeres, Verónica
Rodríguez Díaz, Amanda
Silveira Loureiro, María

Persoal Colaborador Externo
Estevez Salguero, Ánxela María

Proxectos

Publicacións
  • González-Garcia I … López M (6/6) (2022). An updated view on human neonatal thermogenesis. Nature Reviews Endocrinology (in press). (Corresponding author). IF: 43.33. Key: E (by invitation). doi: 10.1038/s41574-022-00642-1
  • Seoane-Collazo P … López M (14/14) (2022). Activation of hypothalamic AMPK ameliorates metabolic complications of experimental arthritis. Arthritis & Rheumatology 74:212-222. (Corresponding author). IF: 10.995. Key: A. doi: 10.1002/art.41950
  • Milbank E … López M (30/30) (2021). Small extracellular vesicle-mediated targeting of hypothalamic AMPKα corrects obesity through BAT activation. Nature Metabolism 3:1415-1431. (Corresponding author). IF: 13.511. Key: A.  doi: 10.1038/s42255-021-00467-8
  • Urisarri A … López M (15/15) (2021). BMP8 and activated BAT in human newborns. Nature Communications 12:5274. (Corresponding author). IF: 14.919. Key: A.  doi: 10.1038/s41467-021-25456-z
  • Seoane-Collazo P … López M (22/22) (2019). Central nicotine induces browning through hypothalamic K-opioid receptor. Nature Communications 10:4037. (Corresponding author). IF: 11.880. Key: A. doi: 10.1038/s41467-019-12004-z