C029 – Neurobesidade

Obxectivos e liñas de investigación

Obxectivos

Regulación hipotalámica do balance enerxético.

 

Equipo investigador
Líder
Miguel López Pérez

 

Investigador (establecido ou asociado)
Dragano, Nathalia
Milbank, Edward
Ríos García, Marcos

 

Posdoutorais
Capelli, Valentina
Liñares Pose, Laura
Rial Pensado, Eva

Predoutorais
Estevez Salguero, Anxela María
Férnandez González, Iara
Fernández Sanmartín, Paola
Freire Agulleiro, Óscar
Rodríguez Díaz, Amanda
Rivas Limeres, Verónica
Silveira Loureiro, María
Proxectos

Publicacións
  • González-Garcia I … López M (6/6) (2022). An updated view on human neonatal thermogenesis. Nature Reviews Endocrinology (in press). (Corresponding author). IF: 43.33. Key: E (by invitation). doi: 10.1038/s41574-022-00642-1
  • Seoane-Collazo P … López M (14/14) (2022). Activation of hypothalamic AMPK ameliorates metabolic complications of experimental arthritis. Arthritis & Rheumatology 74:212-222. (Corresponding author). IF: 10.995. Key: A. doi: 10.1002/art.41950
  • Milbank E … López M (30/30) (2021). Small extracellular vesicle-mediated targeting of hypothalamic AMPKα corrects obesity through BAT activation. Nature Metabolism 3:1415-1431. (Corresponding author). IF: 13.511. Key: A.  doi: 10.1038/s42255-021-00467-8
  • Urisarri A … López M (15/15) (2021). BMP8 and activated BAT in human newborns. Nature Communications 12:5274. (Corresponding author). IF: 14.919. Key: A.  doi: 10.1038/s41467-021-25456-z
  • Seoane-Collazo P … López M (22/22) (2019). Central nicotine induces browning through hypothalamic K-opioid receptor. Nature Communications 10:4037. (Corresponding author). IF: 11.880. Key: A. doi: 10.1038/s41467-019-12004-z

Investigador líder