C029 – Neurobesidade

Obxectivos e liñas de investigación

Obxectivos

Regulación hipotalámica do balance enerxético.

 

Liñas de investigación

  • Regulación hipotalámica de balance enerxético
  • Efectos da caquexia por cancro en metabolismo
  • Control central de artrite reumatoide
  • Regulación da termoxénese neonatal
Equipo investigador
Líder
López Pérez, Miguel

 

Investigador (establecido ou asociado)
Dragano, Nathalia
Milbank, Edward
Ríos García, Marcos

Posdoutorais
Capelli, Valentina
Liñares Pose, Laura

Predoutorais
Férnandez González, Iara
Fernández Sanmartín, Paola
Freire Agulleiro, Óscar
Rodríguez Díaz, Amanda
Rivas Limeres, Verónica
Silveira Loureiro, María

Persoal colaborador externo
Estevez Salguero, Ánxela María

Proxectos

Publicacións
  • González-Garcia I … López M (6/6) (2022). An updated view on human neonatal thermogenesis. Nature Reviews Endocrinology (in press). (Corresponding author). IF: 43.33. Key: E (by invitation). doi: 10.1038/s41574-022-00642-1
  • Seoane-Collazo P … López M (14/14) (2022). Activation of hypothalamic AMPK ameliorates metabolic complications of experimental arthritis. Arthritis & Rheumatology 74:212-222. (Corresponding author). IF: 10.995. Key: A. doi: 10.1002/art.41950
  • Milbank E … López M (30/30) (2021). Small extracellular vesicle-mediated targeting of hypothalamic AMPKα corrects obesity through BAT activation. Nature Metabolism 3:1415-1431. (Corresponding author). IF: 13.511. Key: A.  doi: 10.1038/s42255-021-00467-8
  • Urisarri A … López M (15/15) (2021). BMP8 and activated BAT in human newborns. Nature Communications 12:5274. (Corresponding author). IF: 14.919. Key: A.  doi: 10.1038/s41467-021-25456-z
  • Seoane-Collazo P … López M (22/22) (2019). Central nicotine induces browning through hypothalamic K-opioid receptor. Nature Communications 10:4037. (Corresponding author). IF: 11.880. Key: A. doi: 10.1038/s41467-019-12004-z