Miguel López Pérez

Investigador líder do grupo C029 - Neurobesidade

Profesor Titular de Fisioloxía, USC. 241 papers publicados, 15,000 citas, H=68, media impact factor 7.6. IP de 19 proxectos (1ERC, 5 Plan Estatal, 2 La Caixa). Captación total como IP 8.5 millóns de euros. 18 Teses dirixidas. Premio Europeo Endocrinoloxía (2), Premio Europeo Obesidade (1), Premio Constantes e Vitais, Premio Europeo Tiroides, Premio Neuroendocrinoloxía Nacional.