C037 – Elementos Traza, Espectroscopía e Especiación

Obxectivos e liñas de investigación

Obxectivos

O Grupo de Elementos Traza, Espectroscopía e Especiación (GETEE) creado en 1990, pertence ó Departamento de Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxia da Universidade de Santiago de Compostela, ten unha plantilla de 6 investigadores estables, e varios investigadores predoutorais e posdoutorais. Ten como obxetcivo principal a investigación básica en relación co desenvolvemento de novos métodos analíticos; para o estudo dos Elementos Traza e as súas Especies en todo tipo de mostras, así como para o estudo de diversos tipos de compostos de interese nos campos alimentario, ambiental e clínico. Outros intereses son a metalómica e metaloproteómica, a Biodispoñibilidade de elementos traza e Métodos alternativos para a preparación da mostra. É un grupo con experiencia previa en proxectos nacionais e europeos, así como en colaboración con empresas e servizos de administración pública. Publicou máis de 350 traballos de investigación, participou en 30 proxectos e formou a 39 doutores.

Liñas de investigación

 • Desenvolvemento de Plataformas Nanometrolóxicas en Química Analítica.
 • Especiación multielemental, química e funcional en nanopartículas naturais: DOM,POM, biocoloides, proteínas, etc.
 • Desenvolvemento de sensores e biosensores usando NPs funcionalizadas, e uso de Qdots para o estudo de metais nas súas diferentes formas: ións orgánicos ou inorgánicos, moléculas orgánicas do tipo dos disruptores endocrinos, drogas de abuso e dos seus metabolitos.
 • Desenvolvemento de metodoloxía analítica para a determinación e diferenciación de NPs en mostras ambientais, clínicas e en alimentos.
 • Metalómica e metaloproteómica: Desenvolvemento de métodos para estudos de especiación de elementos traza ou ultratraza en mostras de interese clínico, alimentario e ambiental.
 • Desenvolvemento de métodos para o estudo da biodispoñibilidade de elementos traza en mostras de alimentos.
 • Estudo da biodispoñibilidade de elementos tóxicos en mostras ambientais.
 • Uso de Métodos alternativos para a preparación da mostra: Uso de polímeros de impresión molecular e iónica como sistemas de extracción en fase sólida, tamén extracción en punto de nube, extraccións enzimáticas, etc.

 

Equipo investigador
Líder
Bermejo Barrera, Pilar

Membros
Aboal Somoza, Manuel
Barciela Alonso, María del Carmen
Domínguez González, Raquel
Herbello Hermelo, Paloma
Moreda Piñeiro, Antonio
Peña Vázquez, Elena

 
Proxectos

Publicacións
 • Suárez-Oubiña, C.; Herbello-Hermelo, P.; Bermejo-Barrera, P.; Moreda-Piñeiro, A. Exploiting dynamic reaction cell technology for removal of spectral interferences in the assessment of Ag, Cu, Ti, and Zn by inductively coupled plasma mass spectrometrySpectrochimica Acta – Part B Atomic Spectroscopy. 2022, 187, 106330. doi: 10.1016/j.sab.2021.106330
 • López-Mayán J.J., del-Ángel-Monroy S, Peña-Vázquez E, Barciela-Alonso MC, Bermejo-Barrera P, Moreda-Piñeiro A. Titanium dioxide nanoparticles assessment in seaweeds by single particle inductively coupled plasma – mass spectrometry. Talanta. 2022, 236. doi: 10.1016/j.talanta.2021.122856
 • Taboada-López M.V., Vázquez-Expósito G, Domínguez-González R, Herbello-Hermelo P, Bermejo-Barrera P, Moreda-Piñeiro A. Biopersistence rate of metallic nanoparticles in the gastro-intestinal human tract (stage 0 of the EFSA guidance for nanomaterials risk assessment).  Food Chem. 2021, 360. doi:10.1016/j.foodchem.2021.130002.
 • Taboada-López M.V., Leal-Martínez BH, Domínguez-González R, Bermejo-Barrera P, Taboada-Antelo P, Moreda-Piñeiro A. Caco-2 in vitro model of human gastrointestinal tract for studying the absorption of titanium dioxide and silver nanoparticles from seafood. Talanta. 2021, 233. doi: 10.1016/j.talanta.2021.122494.
 • Taboada-López M.V., Bartczak D, Cuello-Núñez S, Goenaga-Infante H, Bermejo-Barrera P, Moreda-Piñeiro A.  F4-UV-ICP-MS for detection and quantification of silver nanoparticles in seafood after enzymatic hydrolysis. Talanta. 2021, doi: 10.1016/j.talanta.2021.122504.
 • Chmangui A., Jayasinghe, G. D. T. M., Driss MR, Touil S, Bermejo-Barrera P, Bouabdallah S, Moreda-Piñeiro A. Assessment of trace levels of aflatoxins AFB1 and AFB2 in non-dairy beverages by molecularly imprinted polymer based micro solid-phase extraction and liquid chromatography-tandem mass spectrometry.  Anal Methods. 2021, 13(30): 3433-3443. doi: 10.1039/d1ay00793a.
 • Moreda-Piñeiro J., Cocho JA, Couce ML, Moreda-Piñeiro A, Bermejo-Barrera P. Trace elements in dried blood spots as potential discriminating features for metabolic disorder diagnosis in newbornsMetallomics. 2021, 13(5). doi: 10.1093/mtomcs/mfab018.
 • Alnaimat A.S., Barciela-Alonso MC, Herbello-Hermelo P, Domínguez-González R, Bermejo-Barrera P. In vitro assessment of major and trace element bioaccessibility in tea samples. Talanta. 2021, 225. doi: 10.1016/j.talanta.2021.122083.