AC04 – Endocrinoloxía Pediátrica

Obxectivos e liñas de investigación

Obxectivos

  • Estudo da talla baixa: Bases moleculares e alternativas terapéuticas. Na área de crecemento é interese fundamental para o noso grupo a investigación do eixe hormonal GH- IGF1 e o seu coñecemento dende o punto de vista fisiolóxico e xenético, así como as implicacións das alteracións moleculares deste eixe na resposta terapéutica. Actualmente estamos traballando en tres aspectos dentro deste obxectivo: Talla baia idiopática (TBI). Bases xenéticas e alternativas terapéuticas, estudo dos xenes: factores de transcrición hipofisarios, GH1, GHR, IGF1, SHOX, FGFR3, NPR2 e a súa implicación na etiopatoxenia da talla baixa e Rasopatías: vía de sinalización RAS-MAPK.
  • Epidemioloxía e implicacións clínicas das alteracións xenético-moleculares na patoloxía endocrina do neno. Os aspectos sobre os que traballamos son: Hiperplasia Suprarrenal Conxénita (HSC), pseudohipoparatiroidismo e raquitismo hipofosfatémico.
  • Obesidade e metabolismo enerxético. O noso grupo foi pioneiro en colaboración cos grupos coordinados polo Dr. Felipe Casanueva e Dr. Carlos Diéguez no estudo de péptidos como leptina, Ghrelin e adiponectina, entre outros. Actualmente é un dos nodos da RED para o estudo dos mecanismos básicos da homeostase do peso corporal e o tratamento da obesidade (RED REGOBE).
  • Diabete Mellitus na idade pediátrica. Os membros do noso grupo están implicados no grupo de traballo de Diabete Mellitus (DM) na idade pediátrica de Galicia (PEDIAGAL) (grupo de investigación pertencente ó sistema público I+D+I de Galicia, código 08IDI1648), que engloba o seguimento dos pacientes desta comunidade autónoma. Os estudos efectuados están orientados a coñecer o comportamento epidemiolóxico e clínico da Diabete Mellitus tipo 1 en Galicia.

Tamén se está efectuando un estudo sobre o risco ateroxénico en nenos galegos con diabete mellitus tipo 1 financiado pola Xunta de Galicia (expediente: 10PXIB918023PR) (duración: 2010-2013) sobre os factores de risco cardiovascular (grado de adiposidade, inactividade física, dieta ateroxénica, alteracións bioquímicas e HTA) dos nenos diagnosticados de DM1 en Galicia.

 

Equipo investigador

Líder
Castro Feijóo, Lidia

 

Persoal investigador (establecido ou asociado)
Barreiro Conde, Jesús
Pombo Arias, Manuel

 

 

Posdouctorais
Cabanas Rodríguez, Paloma
Vázquez Mato, María Begoña

Predoutorais
Tejera Pérez, Roberto

Investigadora líder

Manuel Pombo Arias

Lidia Castro Feijoo