C018 – Neuroloxía Experimental da Enfermidade de Parkinson

Obxectivos e liñas de investigación

 

Liñas de investigación

O noso laboratorio desenvolve 2 liñas de investigación:

(1) Estudo dos mecanismos celulares e moleculares involucrados na dexeneración das neuronas dopaminérxicas na enfermidade de Parkinson (EP), orientado ó deseño de estratexias terapéuticas neuroprotectoras.

(2) Estudo de mecanismos implicados na diferenciación de células nai neuronais e iPS a neuronas dopaminérxicas, como posible fonte para terapia celular en EP.

Na primeira liña empréganse diversos modelos de EP in vivo e in vitro para estudar mecanismos endóxenos que potencian a xeración de estrés oxidativo nas neuronas dopaminérxicas, así como a reacción inflamatoria microglial que potencia a progresión do proceso dexenerativo. Preténdese identificar dianas para tratamentos neuroprotectores.

No referente á segunda liña, este grupo traballou durante anos sobre transplantes de neuronas dopaminérxicas embrionarias en modelos de EP. Actualmente trabállase na proliferación e diferenciación de precursores neurais e células IPs cara neuronas dopaminérxicas para o seu posterior transplante e avaliación funcional en modelos animais de EP, así como para investigar mecanismos involucrados en EP.

 

Equipo investigador
Líder
Labandeira García, José Luis

 

Persoal Investigador (establecido ou asociado)
Rodríguez Pérez, Ana Isabel

Posdoutorais
Costa Besada, Alicia
Díaz Ruiz, Carmen
Domínguez Meijide, Antonio
Garrido Gil, Pablo
Guerra Seijas, María Josefa
Lage Pita, Lucía
López López, Andrea
Muñoz Patiño, Ana María
Parga Martín, Juan Andrés
Rodríguez Pallares, Jannette
Suárez Quintanilla, Juan Antonio
Valenzuela Limiñana, Rita
Villar Cheda, María Begoña

Predoutorais
Labandeira Guerra, Carmen María
Lage Pita, Lucía
Pedrosa Sánchez, Mª Ángeles
Quijano Ocampo, Aloia

 

Persoal técnico de apoio
Gianzo Quintela, Cristina

Persoal colaborador externo
Aldrey García, Pilar
Novoa Pérez, María Iria

Proyectos