C033 – Deseño, Síntese e Avaliación Médica de Compostos Bioactivos e Novos Materiais

Equipo investigador
Líder
Mouriño Mosquera, Antonio

 

Membros
Paz Castañal, Manuel
Sigüeiro Ponte, Rita

 

 

Investigador líder

Antonio Mouriño Mosquera

Antonio Mouriño Mosquera