AC03 – Enfermo Crítico

Obxectivos e liñas de investigación

Obxectivos

O noso grupo de investigación no Paciente Crítico desenvolve varias liñas de traballo:

  • Investigación en sepse: identificación de factores de risco tanto clínicos como xenéticos para o desenvolvemento de complicacións e mortalidade asociados a esta enfermidade, un síndrome altamente prevalente nas unidades de Críticos.
  • Identificación e caracterización dos efectos celulares de anestésicos e fármacos utilizados no paciente crítico: mecanimos citoprotectores, mediadores inflamatorios e estrés oxidativo.
  • Identificación de factores pronósticos, dianas terapéuticas e caracterización da encefalopatía asociada a sepse, a encefalopatía máis frecuente nas unidades de Críticos e carente de tratamento específico na actualidade.
  • Anestesia locorrexional con bloqueo nervioso: descrición e optimización de procedementos.
  • Estudo dos mecanismos moleculares asociados ó síndrome do enfermo eutiroideo.
  • Procedementos de prevención e manexo perioperatorio da vía aérea difícil.
  • Estudo e manexo agudo e crónico da dor neuropática.

Para levar a cabo estas investigacións, actualmente dispoñemos de mostras de pacientes para análise xenético e estudo de biomarcadores e modelos experimentais de sepse. Unha vez avancemos no coñecemento de mecanismos implicados nos procesos obxecto de estudo e teñamos identificadas potenciais dianas terapéuticas, pretendemos desenvolver liñas de investigación que permitan explorar o potencial terapéutico de fármacos de cara a unha mellora do tratamento destas patoloxías.

 

Equipo investigador
Líder
Julián Álvarez Escudero
Posdoutorais
María Aurora Baluja González

Valentín Caruezo Rodríguez

Julio Cortiñas Díaz

Pablo López Pais

Francisco Pablo Otero Castro

Jaime Rodríguez García

Raquel Rodríguez González

Manuel Taboada Muñiz

Sonia Veiras del Río

Investigador líder

Julián Álvarez Escudero

Julián Álvarez Escudero