Julián Álvarez Escudero

Investigador líder do grupo AC03 - Enfermo Crítico