E052 – Neurodexeneración da córnea

Obxectivos e liñas de investigación

Obxectivos

1. Descrición dos mecanismos moleculares implicados na fisiopatoloxía das ectasias das córneas.
2. Descrición das alteracións proteómicas desde o estadio preclínico da enfermidade do queratocono; en asociación co estudo tomográfico e biomecánico corneal.
3. Desenvolvemento preclínico de nanopartículas diapéuticas para queratocono baseado no potencial efecto farmacolóxico da lactoferrina.
4. Identificación de biomarcadores lacrimais para a detección de enfermidades neurodexenerativas.

Liñas de investigación

 • Marcadores inflamatorios en enfermidades neurodexenerativas da córnea.
 • Inmunidade innata en ectasias da córnea e marcadores de diagnóstico precoz.
 • Proteómica lacrimal en queratocono e parentes de primeira orde.
 • Diapéutica do queratocono con nanopartículas vectorizadas.
 • Modelos in vitro para a investigación de ectasias corneales.
 • Biomarcadores lacrimais para o diagnóstico precoz da enfermidade de Alzheimer.
Equipo investigador
Líder
Lema Gesto, Isabel

 

Membros
Alvite Piñeiro, Tania
Díez-Feijoo Arias, Elío
López López, Maite
Pastoriza Juncal, Yaiza
Ramallo Pita, Miriam
Regueiro Lorenzo, Uxía
Rodríguez Fernández, Marta
Varela Fernández, Rubén

 
Proxectos

Ayudas para la Consolidación e Estructuración de Unidades de Investigación Competitivas. Modalidad: Grupos de Referencia Competitiva
Código del proyecto: IN607A2022/03
Entidad financiadora: Axencia Galega de Innovación
Duración: 2022-2025
Investigador/a principal: Ramón Iglesias Rey

Bloqueo de la inmunidad innata en la prevención de la progresión del Queratocono
Código del proyecto: PI14/00247
Entidad financiadora: Instituto de Salud Carlos III
Duración: 2014-2017
Investigador/a principal: Isabel Lema Gesto

Diapéutica del queratocono con nanopartículas vectorizadas
Código del proyecto: PI17/00159
Entidad financiadora: Instituto de Salud Carlos III
Duración: 2019-2021
Investigador/a principal: Isabel Lema Gesto

Publicacións
 • Regueiro U, López-López M, Varela-Fernández R, Sobrino T, Diez-Feijoo E, Lema I. Immunomodulatory Effect of Human Lactoferrin on Toll-like Receptors 2 Expression as Therapeutic Approach for Keratoconus. Int J Mol Sci. 2022 Oct 15;23(20):12350. doi: 10.3390/ijms232012350.
 • Romaus-Sanjurjo D, Regueiro U, López-López M, Vázquez-Vázquez L, Ouro A, Lema I, Sobrino T. Alzheimer’s Disease Seen through the Eye: Ocular Alterations and Neurodegeneration. Int J Mol Sci. 2022 Feb 24;23(5):2486. doi: 10.3390/ijms23052486.
 • López-López M, Regueiro U, Bravo SB, Chantada-Vázquez MDP, Pena C, Díez-Feijoo E, Hervella P, Lema I. Shotgun Proteomics for the Identification and Profiling of the Tear Proteome of Keratoconus Patients. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2022 May 2;63(5):12. doi: 10.1167/iovs.63.5.12.
 • Varela-Fernández R, García-Otero X, Díaz-Tomé V, Regueiro U, López-López M, González-Barcia M, Isabel Lema M, Otero-Espinar FJ. Mucoadhesive PLGA Nanospheres and Nanocapsules for Lactoferrin Controlled Ocular Delivery. Pharmaceutics. 2022 Apr 6;14(4):799. doi: 10.3390/pharmaceutics14040799.
 • López-López M, Regueiro U, Bravo SB, Chantada-Vázquez MDP, Varela-Fernández R, Ávila-Gómez P, Hervella P, Lema I. Tear Proteomics in Keratoconus: A Quantitative SWATH-MS Analysis. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2021 Aug 2;62(10):30. doi: 10.1167/iovs.62.10.30.
 • Regueiro U, López-López M, Hervella P, Sobrino T, Lema I. Corneal and conjunctival alteration of innate immune expression in first-degree relatives of keratoconus patients. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2021 Feb;259(2):459-467. doi: 10.1007/s00417-020-04929-9.
 • Varela-Fernández R, García-Otero X, Díaz-Tomé V, Regueiro U, López-López M, González-Barcia M, Lema MI, Otero-Espinar FJ. Design, Optimization, and Characterization of Lactoferrin-Loaded Chitosan/TPP and Chitosan/Sulfobutylether-β-cyclodextrin Nanoparticles as a Pharmacological Alternative for Keratoconus Treatment. ACS Appl Mater Interfaces. 2021 Jan 27;13(3):3559-3575. doi: 10.1021/acsami.0c18926.
 • Regueiro U, Pérez-Mato M, Hervella P, Campos F, Sobrino T, Lema I. Toll-like receptors as diagnostic targets in pellucid marginal degeneration. Exp Eye Res. 2020 Nov;200:108211. doi: 10.1016/j.exer.2020.108211.