E019 – Estrés Celular

Obxectivos e liñas de investigación

Obxectivos

O noso grupo adícase ó estudo da bioloxía das quinasas Ste20 e á patoxenia e fisiopatoloxía dos cavernomas cerebrais.

Liñas de investigación

• Proteínas GCKIII (Ste20) e metabolismo.
• Patoxenia e fisiopatoloxía dos cavernomas cerebrais.

 

Equipo investigador
Líder
Zalvide Torrente, Juan Bautista

 

Persoal Investigador (establecido ou asociado)
Pombo Ramos, Celia

Predoutorais
García Colomer, Mar
Sartages García, Miriam
Proxectos

Publicacións
  • C. M. Pombo, C. Iglesias, M. Sartages, J. Zalvide (2019) MST kinases and metabolism. Endocrinology. 160(5):1111-1118, https://doi.org/10.1210/en.2018-00898.

  • M. Sartages, E. Floridia, M. García-Colomer, C. Iglesias, M. Macía, P. Peñas, P-O Couraud, I. A. Romero, B. Weksler, C. M. Pombo, Juan Zalvide (2020) High levels of receptor tyrosine kinases in CCM3-deficient cells increase their susceptibility to tyrosine kinase inhibition. Biomedicines. 8(12), 624; https://doi.org/10.3390/biomedicines8120624.

  • Miriam Sartages, Mar García-Colomer, Cristina Iglesias, Brian W Howel, Manuel Macía, Patricia Peña, Celia M. Pombo* and Juan Zalvide* (2021) The GCKIII kinases STK24 and STK25 inhibit cavernoma development. Stroke, accepted for publication.