C044 – Neuroenvellecemento

Obxectivos e liñas de investigación

Liñas de investigación

O Grupo Neuroaging presenta 3 liñas de investigación principais:

1. Diagnóstico e terapia precoz da enfermidade de Alzheimer e outras demencias (liña principal)
Actualmente, a enfermidade de Alzheimer é a principal causa de demencia e discapacidade nas persoas maiores de 64 anos. En Europa hai uns 7,5 millóns de persoas afectadas por algún tipo de demencia, e tendo en conta o aumento do envellecemento da poboación e da taxa de supervivencia, estímase que en 2050 estes valores crecerán exponencialmente, facendo que o impacto da demencia sexa maior. pronunciada.enfermidade nos sistemas sanitarios. Actualmente non existe un tratamento eficaz para reverter o curso da enfermidade de Alzheimer, e a detección da enfermidade nos seus estadios iniciais segue sendo un gran reto para a medicina moderna. Hoxe, o diagnóstico desta enfermidade prodúcese cando xa se produciu unha gran perda neuronal (estimacións recentes indican un valor próximo ao 70%). Por iso, estase a dedicar moito esforzo ao desenvolvemento de novas ferramentas máis eficaces. A actividade científica proposta constitúe unha resposta á necesidade dun diagnóstico precoz. Poder diagnosticar a enfermidade antes e, polo tanto, atrasar a súa aparición, estímase que supón un aforro do 50% nos custos totais asociados a esta enfermidade.
En concreto, esta liña de investigación ten como obxectivo o desenvolvemento de nanoplataformas, neuroimaxes e probas in vitro para o diagnóstico e terapia da enfermidade de Alzheimer (EA) e outras demencias.

2. Biomarcadores e terapia rexenerativa en enfermidades neurolóxicas asociadas ao envellecemento (liña secundaria)
Ademais da demencia, o ictus é outra patoloxía neurolóxica asociada ao envellecemento e é a principal causa de morbilidade e mortalidade en Europa. Actualmente non existe un tratamento farmacolóxico eficaz para a hemorraxia intracerebral e a reperfusión farmacolóxica ou mecánica xorde como unha terapia eficaz para o ictus isquémico agudo, pero este tratamento chega a menos do 10% dos pacientes. Debido a isto, é necesario identificar novos biomarcadores para mellorar o manexo destes pacientes, así como desenvolver novas terapias. Unha sección da actividade científica proposta ten como obxectivo identificar biomarcadores no ictus isquémico e hemorráxico, así como o desenvolvemento da terapia celular e a medicina rexenerativa (a través da reprogramación in vivo) como opcións terapéuticas para o ictus e a demencia.

3. Neurobioloxía subxacente ás enfermidades neurolóxicas asociadas ao envellecemento
Finalmente, cada enfermidade está asociada a mecanismos moleculares. É de vital importancia identificar estes mecanismos que poden constituír novas dianas terapéuticas en enfermidades neurolóxicas prevalentes asociadas ao envellecemento como a demencia e a enfermidade cerebrovascular. A actividade científica proposta presenta unha liña de investigación secundaria centrada na identificación de mecanismos moleculares, tanto en pacientes como en modelos preclínicos, subxacentes a estas patoloxías e a súa posterior proba como biomarcadores ou dianas terapéuticas.

 

Equipo investigador

Líder
Sobrino Moreiras, Tomás

Posdoutorais
Aldrey Vázquez, José Manuel
Aramburu Núñez, Marta
Camino Castiñeiras, Antonio Javier
Leira Feijóo, Yago
Ouro Villasante, Alberto
Pías Peleteiro, Juan Manuel
Romaus Sanjurjo, Daniel

Predoutorais
Castro Mosquera, Mónica
Custodia Malvido, Antía
García de Soto, Jesús
Pouso Diz, Jéssica María
Rodríguez Arrizabalaga, Mariña
Vázquez Vázquez, Laura
Proxectos

Publicacións
  • Fernandez-Lozano C, Hervella P, Mato-Abad V, Rodríguez-Yáñez M, Suárez-Garaboa S, López-Dequidt I, Estany-Gestal A, Sobrino T, Campos F, Castillo J, Rodríguez-Yáñez S, Iglesias-Rey R. Random forest-based prediction of stroke outcomeSci Rep. 2021 May 12;11(1):10071. doi: 10.1038/s41598-021-89434-7.
  • Botelho J, Leira Y, Viana J, Machado V, Lyra P, Aldrey JM, Pías-Peleteiro JM, Blanco J, Sobrino T, Mendes JJ. The Role of Inflammatory Diet and Vitamin D on the Link between Periodontitis and Cognitive Function: A Mediation Analysis in Older Adults. Nutrients. 2021 Mar 12;13(3):924. doi: 10.3390/nu13030924.
  • da Silva-Candal A, López-Dequidt I, Rodriguez-Yañez M, Ávila-Gómez P, Pumar JM, Castillo J, Sobrino T, Campos F, Iglesias-Rey R, Hervella P. sTWEAK is a marker of early haematoma growth and leukoaraiosis in intracerebral haemorrhage, Stroke Vasc Neurol. 2021 Dec;6(4):528-535. doi: 10.1136/svn-2020-000684.
  • Carrera C, Cárcel-Márquez J, Cullell N, Torres-Águila N, Muiño E, Castillo J, Sobrino T, Campos F, Rodríguez-Castro E, Llucia-Carol L, Millán M, Muñoz-Narbona L, López-Cancio E, Bustamante A, Ribó M, Álvarez-Sabín J, Jiménez-Conde J, Roquer J, Giralt-Steinhauer E, Soriano-Tárraga C, Mola-Caminal M, Vives-Bauza C, Navarro RD, Tur S, Obach V, Arenillas JF, Segura T, Serrano-Heras G, Martí-Fàbregas J, Delgado-Mederos R, Freijo-Guerrero MM, Moniche F, Cabezas JA, Castellanos M, Gallego-Fabrega C, González-Sanchez J, Krupinsky J, Strbian D, Tatlisumak T, Thijs V, Lemmens R, Slowik A, Pera J, Kittner S, Cole J, Heitsch L, Ibañez L, Cruchaga C, Lee JM, Montaner J, Fernández-Cadenas I; International Stroke Genetic Consortium and the Spanish Stroke Genetic Consortium. Single nucleotide variations in ZBTB46 are associated with post-thrombolytic parenchymal haematoma, Brain. 2021 Sep 4;144(8):2416-2426. doi: 10.1093/brain/awab090.
  • Ávila-Gómez P, Vieites-Prado A, Dopico-López A, Bashir S, Fernández-Susavila H, Gubern C, Pérez-Mato M, Correa-Paz C, Iglesias-Rey R, Sobrino T, Bustamante A, Wellmann S, Montaner J, Serena J, Castillo J, Hervella P, Campos F. Cold stress protein RBM3 responds to hypothermia and is associated with good stroke outcome. Brain Commun. 2020 Jun 4;2(2):fcaa078. doi: 10.1093/braincomms/fcaa078. eCollection 2020.
  • Leira Y, Domínguez C, Ameijeira P, López-Arias E, Ávila-Gómez P, Pérez-Mato M, Sobrino T, Campos F, Blanco J, Leira R. Mild systemic inflammation enhances response to OnabotulinumtoxinA in chronic migraineurs. Sci Rep. 2021 Jan 13;11(1):1092. doi: 10.1038/s41598-020-80283-4.
  • Heitsch L, Ibanez L, Carrera C, Binkley MM, Strbian D, Tatlisumak T, Bustamante A, Ribó M, Molina C, Dávalos A, López-Cancio E, Muñoz-Narbona L, Soriano-Tárraga C, Giralt-Steinhauer E, Obach V, Slowik A, Pera J, Lapicka-Bodzioch K, Derbisz J, Sobrino T, Castillo J, Campos F, Rodríguez-Castro E, Arias-Rivas S, Segura T, Serrano-Heras G, Vives-Bauza C, Díaz-Navarro R, Tur S, Jimenez C, Martí-Fàbregas J, Delgado-Mederos R, Arenillas J, Krupinski J, Cullell N, Torres-Aguila NP, Muiño E, Cárcel-Márquez J, Moniche F, Cabezas JA, Ford AL, Dhar R, Roquer J, Khatri P, Jiménez-Conde J, Fernandez-Cadenas I, Montaner J, Rosand J, Cruchaga C, Lee JM; International Stroke Genetics Consortium. Early Neurological Change After Ischemic Stroke Is Associated With 90-Day OutcomeStroke. 2021 Jan;52(1):132-141. doi: 10.1161/STROKEAHA.119.028687.
  • Gómez-Lado N, López-Arias E, Iglesias-Rey R, Díaz-Platas L, Medín-Aguerre S, Fernández-Ferreiro A, Posado-Fernández A, García-Varela L, Rodríguez-Pérez M, Campos F, Del Pino P, Ruibal Á, Pardo-Montero J, Castillo J, Aguiar P, Sobrino T. [18F]-FMISO PET/MRI Imaging Shows Ischemic Tissue around Hematoma in Intracerebral Hemorrhage. Mol Pharm. 2020 Dec 7;17(12):4667-4675. doi: 10.1021/acs.molpharmaceut.0c00932.

Investigador líder