C042 – Ictus Traslacional

Obxectivos e liñas de investigación

Obxectivos

Estudo e desenvolvemento de novas estratexias terapéuticas en patoloxías neuronais, principalmente relacionadas coa isquemia cerebral. A nosa perspectiva é intentar que todo o coñecemento desenvolto no ámbito da investigación teña unha aplicación traslacional e que repercuta no beneficio do paciente.

Liñas de investigación

1. Neuroprotección fronte ó dano excitotóxico na isquemia cerebral e ELA.
2. Estudo de mecanismos moleculares relacionados coa hipotermia na isquemia cerebral.
3. Desenvolvemento de nanoestruturas para a encapsulación e liberación controlada de fármacos na patoloxía isquémica cerebral.
4. Uso da tecnoloxía celular baseada na xeración de células nai pluripotentes inducidas (iPSCs) en enfermidades monoxénicas causantes de ictus.
5. Análise de biomarcadores asociados ó diagnóstico no ictus cerebral.

Equipo investigador
Líder
Campos Pérez, Francisco

 

Persoal Investigador (establecido ou asociado)
Arias Rivas, Susana
Rodríguez Yáñez, Manuel

 

Posdoutorais
Correa Paz, Clara
Dopico López, Antonio
López Arias, Esteban
Pardo Fernández, Julio
Prego Domínguez, Jesús
Santamaría Cadavid, María

 

Predoutorais
Bugallo Casal, Ana Isabel
Candamo Lourido, María
Del Pozo Filíu, Lucía
López Amoedo, Sonia
Palomar Alonso, Nuria
Pérez Mato, María

Persoal Técnico
Pérez Gayol, Lara

Proxectos

Publicacións
  • Migliavacca M, Correa Paz C, Pérez-Mato M, Bielawski PB, Zhang I, Marie P, Hervella P, Rubio M, Maysinger D, Vivien D, Del Pino P, Pelaz B, Polo E, Campos F. Thrombolytic therapy based on lyophilized platelet-derived nanocarriers for ischemic stroke. J Nanobiotechnology 2024 DOI: 10.1186/s12951-023-02206-5
  • Surpi A, Murgia M, López-Amoedo S, González-Gómez MA, Piñeiro Y, Rivas J, Perugini V, Santin M, Sobrino T, Greco P, Campos F and Dediu VA. Magnetic separation and concentration of Aβ 1-42 molecules dispersed at the threshold concentration for Alzheimer’s disease diagnosis in clinically-relevant volumes of sample. J Nanobiotechnology. 2023 Sep 15;21(1):329. DOI: 10.1186/s12951-023-02095-8.
  • Alonso-Alonso ML, Sampedro-Viana A, Rodríguez-Yáñez M, López-Dequidt I, Pumar JM, Mosqueira AJ, Fernández-Rodicio S, Bazarra-Barreiros M, Sobrino T, Campos F, Castillo J, Hervella P, Iglesias-Rey R. Influence of temperature chronobiology on stroke outcome. Int J Mol Sci. 2023 Feb 13;24(4):3746. DOI: 10.3390/ijms24043746
  • Alonso-Alonso ML, Sampedro-Viana A, Fernández-Rodicio S, Bazarra-Barreiros M, Ouro A, Sobrino T, Campos F, Castillo J, Hervella P, Iglesias-Rey R. Need for a paradigm shift in the treatment of cerebrovascular disease: the blood-brain barrierInt J Mol Sci. 2022 Aug 22;23(16):9486. DOI: 10.3390/ijms23169486
  • Alonso-Alonso ML, Perez Mato M, Sampedro-Viana A, Correa-Paz C, Avila-Gomez P, Sobrino T, Campos F, Castillo J, Iglesias-Rey R, Hervella P. Fibrin-Targeted Nanoparticles for Finding, Visualizing and Characterizing Blood Clots in Acute Ischemic Stroke. Pharmaceutics. 2022 Oct14; (10):2156. DOI: 10.3390/pharmaceutics14102156
  • Mishra A, et al. Stroke genetics informs drug discovery and risk prediction across ancestries. Nature. 2022 Sep 30;1-15. DOI: 10.1038/s41586-022-05165-3
  • Cárcel-Márquez J, et al. A Polygenic Risk Score Based on a Cardioembolic Stroke Multitrait Analysis Improves a Clinical Prediction Model for This Stroke Subtype. Front Cardiovasc Med. 2022 Jul 8; 9:940696. DOI: 10.3389/fcvm.2022.940696
  • Alonso-Alonso ML, Sampedro-Viana A, Rodríguez-Yáñez M, López-Dequidt I, Pumar JM, J. Mosqueira A, Ouro A, Ávila-Gómez P, Sobrino T, Campos F, Castillo J, Hervella P, Iglesias-Rey R. Antihyperthermic Treatment in the Management of Malignant Infarction of the Middle Cerebral Artery. Clin. Med. 2022 May 19;11(10):2874. DOI: 10.3390/jcm11102874