C042 – Ictus Traslacional

Obxectivos e liñas de investigación

Obxectivos

Estudo e desenvolvemento de novas estratexias terapéuticas en patoloxías neuronais, principalmente relacionadas coa isquemia cerebral. A nosa perspectiva é intentar que todo o coñecemento desenvolto no ámbito da investigación teña unha aplicación traslacional e que repercuta no beneficio do paciente.

Liñas de investigación

1. Neuroprotección fronte ó dano excitotóxico na isquemia cerebral e ELA.
2. Estudo de mecanismos moleculares relacionados coa hipotermia na isquemia cerebral.
3. Desenvolvemento de nanoestruturas para a encapsulación e liberación controlada de fármacos na patoloxía isquémica cerebral.
4. Uso da tecnoloxía celular baseada na xeración de células nai pluripotentes inducidas (iPSCs) en enfermidades monoxénicas causantes de ictus.
5. Análise de biomarcadores asociados ó diagnóstico no ictus cerebral.

Equipo investigador
Líder
Campos Pérez, Francisco

 

Persoal Investigador (establecido ou asociado)
Arias Rivas, Susana
Rodríguez Yáñez, Manuel

 

Posdoutorais
Correa Paz, Clara
López Arias, Esteban
Pardo Fernández, Julio
Prego Domínguez, Jesús
Santamaría Cadavid, María

 

Predoutorais
Bugallo Casal, Ana Isabel
Candamo Lourido, María
Del Pozo Filíu, Lucía
Dopico López, Antonio
López Amoedo, Sonia
Palomar Alonso, Nuria
Pérez Mato, María

Persoal Técnico
Pérez Gayol, Lara

Proxectos

Publicacións
  • Dopico-López A, Pérez-Mato M, da Silva-Candal A, Iglesias-Rey R, Rabinkov A, Bugallo-Casal A, Sobrino T, Mirelman D, Castillo J, Campos F. Inhibition of endogenous blood glutamate oxaloacetate transaminase enhances the ischemic damage. Transl Res. Transl Res. 2021 Apr;230:68-81. doi: 10.1016/j.trsl.2020.10.004
  • Ávila-Gómez P, Hervella P, Da Silva-Candal A, Pérez-Mato M, Rodríguez-Yáñez M, López-Dequidt I, Pumar J M, Castillo J, Sobrino T, Iglesias-Rey R, Campos F. Temperature-Induced Changes in Reperfused Stroke: Inflammatory and Thrombolytic Biomarkers. J Clin Med. 2020; 9(7):2108. DOI: 10.3390/jcm9072108
  • Ávila-Gómez P, Vieites-Prado A, Dopico-López A, Bashir S, Fernández-Susavila H, Gubern C, Pérez-Mato M, Correa-Paz C, Iglesias-Rey R, Sobrino T, Bustamante A, Wellmann S, Montaner J, Serena J, Castillo J, Hervella P, Campos F. Cold stress protein RBM3 responds to hypothermia and is associated with good stroke outcome. Brain Comunications. 2020 Jun 4;2(2):fcaa078. doi: 10.1093/braincomms/fcaa078
  • Fernández-Susavila H, Bugallo-Casal A, Castillo J, Campos F. Adult Stem Cells and Induced Pluripotent Stem Cells for Stroke Treatment. Frontiers in Neurology. 2019;10:908. doi: 10.3389/fneur.2019.00908
  • Correa-Paz C, Navarro Poupard MF, Polo E, Rodríguez-Pérez M, Taboada P, Iglesias-Rey R, Hervella P, Sobrino T, Vivien D, Castillo J, Del Pino P, Campos F, Peaz B. In vivo ultrasound-activated delivery of recombinant tissue plasminogen activator from the cavity of sub-micrometric capsules. J Control Release. 2019; 308:162-171. doi: 10.1016/j.jconrel.2019.07.017
  • da Silva-Candal A, Brown T, Krishnan V, Lopez-Loureiro I, Ávila-Gómez P, Pusuluri A, Pérez-Díaz A, Correa-Paz C, Hervella P, Castillo J, Mitragotri S, Campos F. Shape effect in active targeting of nanoparticles to inflamed cerebral endothelium under static and flow conditions. J Control Release. 2019; 309:94-105. doi: 10.1016/j.jconrel.2019.07.026
  • Pérez-Mato M, Iglesias-Rey R, Vieites-Prado A, Dopico-López A, Argibay B, Fernández-Susavila H, da Silva-Candal A, Pérez-Díaz A, Correa-Paz C, Günther A, Ávila-Gómez P, Isabel Loza M, Baumann A, Castillo J, Sobrino T, Campos F. Blood glutamate EAAT2-cell grabbing therapy in cerebral ischemia. EBioMedicine. 2019; 39:118-131. doi: 10.1016/j.ebiom.2018.11.024
  • da Silva-Candal A, Pérez-Díaz A, Santamaría M, Correa-Paz C, Rodríguez-Yáñez M, Ardá A, Pérez-Mato M, Iglesias-Rey R, Brea J, Azuaje J, Sotelo E, Sobrino T, Loza MI, Castillo J, Campos F. Clinical validation of blood/brain glutamate grabbing in acute ischemic stroke. Ann Neurol. 2018;84(2):260-273. doi: 10.1002/ana.25286