Fernando Díaz Fernández

Investigador líder del grupo E029 - Neurociencia Cognitiva

Catedrático de Psicobioloxía na USC e Investigador Principal do Grupo de Investigación GI-1807-USC. Conta con avaliación positiva de 5 Sexenios de investigación e 6 Quinquenios docentes. En Scopus (12/01/2022): h index: 20; Citations: 1090; 72 cited documents. Foi e é I.P. de proxectos de investigación en convocatorias competitivas, desde 1988. Dirixiu 11 Teses de Doutoramento. Ocupou postos de xestión universitaria (Decano, Director de Departamento); así como de xestión da investigación (Membro adxunto da Comisión de Psicoloxía da ANEP). Foi Presidente da “Sociedad Española de Psicofisiología, Neurociencia Cognitiva y Afectiva” (SEPNECA).