CONVOCATORIAS

xestores e promotores especializados de investigación biomédica

Oportunidades para facer realidade o teu proxecto de investigación

one-icon

Difusión de oportunidades de financiación competitiva de calquera ámbito (autonómico, nacional e internacional) e carácter (público ou privado).

two-icon

Asesoramento, xestión e apoio administrativo ás solicitudes concurrentes a convocatorias competitivas de financiación tanto para proxectos de investigación como para RRHH.

three-icon

Apoio na xestión integral das axudas á investigación executadas a través do noso centro en colaboración directa cos Departamentos de Xestión Económica, Recursos Humanos e Transferencia e Innovación.