AC06 – Oftalmoloxía Traslacional

ÁREA: ONCOLOXÍA

Equipo investigador
Líder
Blanco Teijeiro, María José

 

Investigador (establecido ou asociado)
Bande Rodríguez, Manuel

Posdoutorais
Ruiz-Oliva Ruiz, Francisco
Santiago Varela, María

Persoal técnico de apoio
González García, Felipe

 

 

Investigadora líder

Antonio Piñeiro Ces

María José Blanco Teijeiro