E064 – Novos enfoques en radioterapia (NARA)

ÁREA: ONCOLOXÍA

Equipo investigador

Líder
Prezado Alonso, Yolanda

Membros
Acuña Pérez, María Isabel
Carballo Castro, Ana María
Sánchez García, Manuel

 

Investigadora líder

Yolanda Prezado Alonso

Yolanda Prezado Alonso