José Rivas Rey

Investigador líder do grupo C036 - Magnetismo e Nanotecnoloxía (NanoMag)