CURSO DE SEGUNDO NIVEL DE PROTECCIÓN RADIOLÓXICA PARA RADIOLOXÍA INTERVENCIONISTA

17 Marzo 2021

A Fundación IDIS organiza o CURSO DE ACREDITACIÓN PARA DIRIXIR INSTALACIÓNS DE RADIODIAGNÓSTICO XERAL (Homologado polo Consello de Seguridade Nuclear) e o CURSO DE SEGUNDO NIVEL DE FORMACIÓN EN PROTECCIÓN RADIOLÓXICA PARA RADIOLOXÍA INTERVENCIONISTA (Acreditado polo Ministerio de Sanidade). O curso está dirixido a aqueles titulados en Medicina e Cirurxía que manexen ou dirixan a actividade con equipos de raios X, de acordo ao Real Decreto 1085/2009, sobre instalación e utilización de aparatos de raios X con fins de radiodiagnóstico médico, así como a aqueles Médicos Especialistas en Radiodiagnóstico, Cardioloxía, Uroloxía, Cirurxía Vascular, e de outras especialidades que leven a cabo procedementos percutáneos guiados por fluoroscopia (Orden SCO/3276/2007 do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociales e Igualdade).

Para máis información, pulse aquí.

Más noticias